Miljøuheld standset i Harrestrup Å

Februar |

Hvidovre Kommune har i samarbejde med Hovedstadens Beredskab og HOFOR standset et miljøuheld i Harrestrup Å. Her anmeldte en borger om eftermiddagen torsdag den 16. februar, at der strømmede en orange væske ud i åen, og straks derefter gik arbejdet med at stoppe udledningen til åen i gang. Det forurenede vand bliver nu ledt væk fra åen og ud i spildevandskloakken, mens Hvidovre Kommune og HOFOR arbejder på at finde kilden og årsagen til forureningen.
Hvad det var for en orange væske, der løb ud i Harrestrup Å, er endnu ikke klarlagt, men der er muligvis tale om okker eller et andet jernholdigt stof.