Kommunalbestyrelsen skal drøfte økonomiske udfordringer

Februar |

Hvidovre Kommunes økonomi er udfordret af inflation og stigende priser, økonomiske konsekvenser af det nye regeringsprogram og krigen i Ukraine, fortsat stigende udgifter til de specialiserede områder og en række nødvendige – og dyre – anlægsprojekter i de kommende år. Det er bl.a. etablering af midlertidige plejeboliger og gennemførelse af kommunens klimaplan.

Derfor har Økonomiudvalget indstillet til Kommunalbestyrelsen, at det på mødet den 28. februar bliver besluttet, at der frem til 2027 skal skaffes et økonomisk råderum på samlet 300 millioner kroner.

- Verden har forandret sig, siden vi vedtog budgettet for 2023, og det medfører et pres på kommunens økonomi, som vi er nødt til at tage hånd om. Partierne bag budgetforliget var enige om at arbejde med kloge investeringer, som giver os et økonomisk råderum på den lange bane, og det vil være grundstenen i de kommende års budgetter. Men vi kommer desværre ikke udenom besparelser i de nærmeste år. Vi har i vores forlig allerede indarbejdet et kassetræk på over 200 mio. kroner, så hvis de næste 300 mio. kroner også skal tages af kassen, bliver kassen tom, og det går ikke, siger borgmester Anders Wolf Andresen, der samtidig understreger: - Dog er det under alle omstændigheder vigtigt for os i Kommunalbestyrelsen, at vi i videst muligt omfang bevarer velfærden i Hvidovre Kommune.

Kommunens direktion havde lagt op til Økonomiudvalget, at der allerede i 2023 skal findes 20 mio. kroner af hensyn til overholdelse af servicerammen. Hvis kommunen overskrider servicerammen, bliver den straffet af regeringen. Politikerne besluttede dog at vente med at tage stilling til dette til Kommunalbestyrelsens møde.

- Vi politikere har brug for nogle dage til at drøfte, hvordan de 20 mio. skal fordeles, før vi kan tage endelig stilling, pointerer borgmesteren.

Kommunens beregninger viser, at Hvidovre Kommunes underskud vil blive større år for år, hvis ikke, der bliver sat ind, og forslaget fra direktionen gik på, at der skal findes nye 30 mio. kroner på budgettet hvert år fra 2024 frem til 2027. 30 mio. kr. svarer til ca. 1 % af kommunens samlede udgifter til service.

Udover de økonomiske udfordringer og forslag om besparelser, drøftede Økonomiudvalget også den kommende proces for arbejdet med Hvidovre Kommunes budget for 2024. Her var åbenhed og tidlig inddragelse nogle af nøgleordene.

- Vi har brug for mange vinkler på økonomien og mulige løsninger på vores udfordringer, og det var da også derfor, at Hvidovre Kommunes samarbejdsudvalg Hoved-MED, hvor både ledere og medarbejdere er repræsenteret, blev inddraget før mødet i Økonomiudvalget. På samme måde vil både de høringsberettigede råd og udvalg og borgerne generelt få mulighed for at komme til orde, når vi i Kommunalbestyrelsen skal arbejde med kommunens budget, slutter Anders Wolf Andresen.