Kommunalbestyrelsen inviterer borgerne ind i arbejdet med ny vision

Februar |
Udsigt over Hvidovre Udsigt over Hvidovre

Hvidovres kommunalbestyrelse har besluttet at se på, om der er behov for at justere visionen om, at Hvidovre skal være børnenes og familiernes by. Dette arbejde er i fuld gang, og Kommunalbestyrelsen ønsker både fagligt input fra kommunens centre og inspiration fra borgerne. Derfor kan 300 borgere over 18 år i de kommende uger forvente at blive ringet op at analyse-firmaet Megafon, som vil stille spørgsmål om den enkeltes oplevelse af, hvad der kendetegner Hvidovre. De samme spørgsmål vil man kunne finde på kommunens dialog-hjemmeside Deltag Hvidovre – deltag.hvidovre.dk – og her har alle mulighed for at gå ind og svare.

- Hvidovre er et fællesskab, og derfor vil vi gerne høre direkte fra borgerne, hvordan de oplever Hvidovre, og hvordan de med deres egne ord vil beskrive, hvad der er særligt ved vores by, siger borgmester Anders Wolf Andresen. – Borgernes input skal sammen med svar fra kommunens mange forskellige enheder bruges som ledetråde og inspiration i vores arbejde med visionen.

Borgmesteren kan endnu ikke sige, om der bliver tale om en lille eller stor justering af den nuværende vision om børnenes og familiernes by.

- Det må vores arbejde og fælles refleksioner i Kommunalbestyrelsen vise, pointerer han. – Det eneste, jeg er ret sikker på, er at der kommer til at ske noget med visionen. For Hvidovre har udviklet sig meget, siden visionen blev vedtaget i 2012, og der er komme mange nye borgere, som er blevet en del af vores fællesskaber i Hvidovre. Kommunen har brug for en vision, der favner flere – fx seniorer og virksomheder – og som kan bruges til at pejle efter i mange år frem, når vi skal arbejde med at udvikle byen og kommunens tilbud.

Kommunalbestyrelsen håber, at mange borgere vil give deres besyv med på Deltag Hvidovre, og politikerne regner med at kunne præsentere resultatet af deres arbejde med visionen lige inden sommerferien.

Baggrunden for arbejdet med visionen er Kommunalbestyrelsens ønske om at styrke kommunens udvikling og at sikre velfærden i fremtiden. Det kan bl.a. ske med en balanceret udbygning af boliger, som gør at også borgere over 55 år har mulighed for og lyst til at blive boende i Hvidovre. I de drøftelser, som Kommunalbestyrelsen indtil videre har haft om visionen, er hovedpointerne bl.a., at visionen skal have fokus på Hvidovre som et fællesskab; at den skal samle og favne bredt, og at den skal kunne udvikle og styrke det særlige ved livet i Hvidovre som forstad.