Enig kommunalbestyrelse indgår aftale om sikre skoleveje

Februar |
Skolebarn med rygsæk Skolebarn med rygsæk

Efter drøftelser i både Børne- og Uddannelsesudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget står en samlet kommunalbestyrelse nu bag en politisk aftale om sikre skoleveje i Hvidovre.
Aftalen indebærer, at projekter ved Avedøre Skole og Gungehusskolen prioriteres først, fordi det er her problemerne med trafiksikkerheden er størst. Økonomien prioriteres, så de to skoler får de bedste og mest gennemarbejdede løsninger fra start.

Når projekterne på og omkring Avedøre Skole og Gungehusskolen er afsluttet, går turen videre til de øvrige skoler, og det er generelt Kommunalbestyrelsens ønske, at tiltagene for sikre skoleveje bliver tænkt og planlagt længere ud end skolernes matrikler og umiddelbare nærhed. Meningen er, at der kan blive skabt trygge og tydelige cykel- og gangkorridorer i hele kommunen. Samtidig skal der generelt arbejdes videre med at få nedsat hastigheden på vejene.

- Jeg er utroligt glad for, at der nu er bred enighed i Kommunalbestyrelsen om, hvor vi starter med at sætte ind i forhold til at forbedre trafiksikkerheden omkring vores skoler, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon. – Nu starter vi med Avedøre Skole og Gungehusskolen, og derefter vil der blive gjort tiltag på langt de fleste skoler.

Hun understreger, at det brede politiske fokus på sikre skoleveje også betyder, at Kommunalbestyrelsen løbende vil følge med på området:

- Vi er ikke færdige med at kigge på skolevejene, bare fordi vi får lavet de forskellige forbedringer rundt omkring. Vi skal holde øje med, hvordan de virker, og om der er behov for at gøre noget mere eller noget andet, siger hun.

I 2021 har Hvidovre Kommune gennemført spørgeskemaundersøgelser og dialogmøder med skolebestyrelserne på alle kommunens skoler for at blive klogere på elevernes trafikvaner og tryghed på skolevejene, og Kommunalbestyrelsen ønsker, at arbejdet med de sikre skoleveje fortsætter på denne inddragende og åbne måde.

- Vi vil gerne sige tak til skolebestyrelserne for deres bidrag i arbejdet. Vi vil fortsat vende idéer med dem, for de ved, hvordan virkeligheden ser ud for deres børn, understreger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristina Young. – Jeg er klar over, at det har været en lang og svær sag at følge med i, men det er jo udtryk for, at alle i Kommunalbestyrelsen gerne vil have sikre skoleveje.

Den politiske aftale om skolevejene indebærer også en visuel og pædagogisk udformning af sikre skoleveje, som hjælper både elever, forældre, pædagoger og lærere. Hvidovre Kunstråd bliver inviteret til at byde ind med et muligt samarbejde med fx en eller flere kunstnere.

Der er afsat i alt 15,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed på skolevejene i 2023-2024. Så meget som muligt af projektet på Gungehusskolen skal være klar til skolestart 2023. Dernæst prioriteres Avedøre Skole og til sidst tiltag ved de øvrige skoler.