Støjudvalg bag ny kampagne: Sådan kan du selv tage toppen af støjen

April |

Hvidovre en af de kommuner i Danmark med flest støjplagede boliger. Derfor har kommunen i en årrække arbejdet målrettet på at reducere trafikstøjen i hele kommunen, og det arbejde er langt fra slut.

Men der er også flere ting, man som borger selv kan gøre for at dæmpe trafikstøj i sit hjem. Det vil aldrig være muligt at stoppe al støjen, men det er muligt at dæmpe den så meget, at generne mindskes mærkbart. Hvordan det kan gøres, har Hvidovre Kommune nu samlet en række gode råd og inspiration til på hvidovre.dk/støj.

De gode råd er hentet fra ’Silent City’, der står bag hjemmesiden Rolig Bolig. Hjemmesiden er en vidensbank om trafikstøj, herunder information om lovgivning, støjens konsekvenser, og hvad man kan gøre for at få mindre trafikstøj indenfor i sin bolig eller på de omkringliggende udendørsarealer. Fx kan man på hjemmesiden få råd til støjdæmpning via gavnlige løsninger for facader, vinduer, altaner, ventilation, lydisolering og boligindretning.

- Støj er desværre en kæmpe udfordring flere steder i Hvidovre, og vi leder hele tiden efter gode måder at bekæmpe støjen på. I kommunen arbejder vi på at bekæmpe støjen ved kilden med fx hastighedsnedsættelser og arbejdet for at få overdækket vores motorveje, men som borger er der også flere ting, man selv kan gøre for at reducere generne fra trafikstøj i sit hjem. Det er de muligheder, vi gerne vil gøre endnu tydeligere for borgerne i Hvidovre, siger Kristina Young, der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt kommunens Støjudvalg.

Det er Støjudvalget, der har foreslået at gøre løsningerne fra Rolig Bolig mere synlige og lettilgængelig for borgerne i Hvidovre. Udvalget har også foreslået, at der foretages støjberegninger og målinger ved jernbanerne på tværs af Hvidovre, hvor der særligt støjes omkring steder med sporskifter, og det forslag har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget også godkendt.

Der var i Støjudvalget enighed om, at det ikke er nødvendigt at måle støjen ved Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen, fordi den umiddelbart er konstatérbar og erkendt, og fordi kommunen i øvrigt allerede har sat initiativer i gang for at dæmme op for støjen. Her tænkes bl.a. på Hvidovres arbejde for at få overdækket Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen med solceller.

Du kan læse mere, om hvordan du selv kan bekæmpe trafikstøj i din bolig, på hvidovre.dk/støj.

Du kan også finde flere informationer på roligbolig.dk (nyt vindue).