Borgerne høres om mulig udvikling af området ved Tårnfalkevej

September |

Et firma, der udvikler byggeprojekter, har henvendt sig til Hvidovre Kommune med ønske om at udvikle erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej til et blandet byområde. For at dette vil kunne lade sig gøre, skal der både laves et tillæg til Kommuneplan 2021 og en ny lokalplan, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at borgere og virksomheder skal høres.

Fra den 5. september til 5. oktober 2022 kan alle sende bemærkninger til en eventuel ændret plan for erhvervsområdet ved Tårnfalkevej til Hvidovre Kommune via kommunens høringsportal på hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Der vil også blive holdt to arrangementer, hvor naboer, virksomheder, grundejere og andre interesserede kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til en eventuel udvikling af området direkte til ejendomsudvikleren.

Den 13. september kl. 17-19 er der en fælles gåtur gennem erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej. Her vil ejendomsudviklerne fortælle om de muligheder og udfordringer, de ser i området. Medarbejdere fra kommunens Center for Plan og Miljø vil også være til stede. Mødested er Strandskadevej 14 og gåturen starter herfra kl. 17.10 og igen kl. 18.10.

Den 28. september kl. 17.30-19.30 er der workshop på Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Hovedstien 14, hvor ejendomsudviklerne i overordnede træk vil præsentere deres idé og scenarier for området. Her kan man også stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag.

Hvidovre Kommune sender desuden høringsmateriale til ejere og lejere i de ejendomme, der er berørt og ligger omkring erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej.

På baggrund af det input, der kommer fra borgere, grundejere og virksomheder i høringsperioden, skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal være mulighed for at opføre etageboliger på området, lige som politikerne skal beslutte, hvor højt og tæt, der må bygges. Ændringen af rammerne for området vil i givet fald ske i form af et tillæg til Kommuneplan 2021.
Høringssvarene vil også indgå i ejendomsudviklernes arbejde med et eventuelt konkret skitseprojekt.

Det erhvervsområde, der er tale om, består af 15 ejendomme, der til sammen dækker et areal på ca. 60.000 m². Området afgrænses af Søvangsvej, Tårnfalkevej, Mågevej og det selvejende plejecenter Søvangsgården. Området er udpeget som byudviklingsområde i Kommuneplan 2021.