Udvalg lægger op til lille ændring af skoledistrikter

Oktober |

Børne- og Uddannelsesudvalget lægger op til en skoledistriktsændring, der alene omfatter Risbjergskolen og dens to ’naboskoler’ Gungehusskolen og Dansborgskolen. Udvalget lægger op til, at Kommunalbestyrelsen senere på måneden godkender model 1B. Model 1B betyder, at et område i den nordlige del af Risbjergskolens distrikt fra næste skoleår 2023-2024 vil høre til Gungehusskolens distrikt, og at et område i den sydlige del af Risbjergskolens distrikt, som ligger syd for Brostykkevej vil høre til Dansborgskolens distrikt.

”Jeg er glad for, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler model 1B, fordi den løser en meget presserende problemstilling for kommunens mest udfordrede skoler, nemlig Risbjerg- og Gungehusskolen”, siger udvalgsformand Sara Benzon og tilføjer:
”Jeg er dog ærgerlig over, at udvalget ikke anbefaler andre distriktsændringer, som jeg ser som næsten ligeså vigtige”.

Den anbefaling, der nu er givet i Børne- og Uddannelsesudvalget betyder ikke, at beslutningen om ændring af skoledistrikter er endelig. Sagen skal nu behandles i Økonomiudvalget og herefter træffes den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober.

De ændringer, der var lagt op til på de øvrige tre områder, nord, syd og vest, bliver umiddelbart ikke gennemført fra det kommende skoleår 2023/2024, hvis Kommunalbestyrelsen følger udvalgets anbefaling.

Udvalget lægger til gengæld op til, at der kan ske ændringer i skoledistrikterne de kommende år.
”Et flertal i udvalget er enige om, at der skal ses på de andre områder og skoler, når vi har revideret principperne for ændring af skoledistrikter, så det vil tidligst kunne blive fra skoleåret 2024/2025”, siger Sara Benzon.

Læs mere om skoledistriktsændringerne her