Sprog- og læseindsatsen lægges ud på de enkelte folkeskoler fra næste sommer

Oktober |

Elever, der har indlærings- eller læsevanskeligheder fx ordblindhed, skal fra næste skoleår hjælpes på den skole, hvor de i forvejen går. Det besluttede et flertal i Kommunal-bestyrelsen, da der den 27. september skulle tages stilling til den fremtidige indsats for elever med behov for specialiseret støtte til læsning og sprogindlæring.

”Vi har kunnet konstatere, at færre og færre elever benytter læsecentret på Engstrand-skolen, bl.a. fordi vi har lavet en handleplan for læsesvage og ordblinde elever og uddannet læsevejledere og ordblindekoordinatorer på de enkelte folkeskoler. Det betyder, at vi fra næste skoleår lægger indsatsen ud på de enkelte skoler, så børn med behov for hjælp med læsning og indlæring får hjælpen på deres egen skole,” siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Sara Benzon.

Baggrunden for at omlægge læseindsatsen er, at kun 5 elever fra kommunens ni folkeskoler benytter læsecentret pt. Der er de senere år er uddannet læsevejledere og ordblindekoordinatorer på de enkelte folkeskoler, Ungdomsskolen og Heldagsskolen, så den enkelte elev kan få et tilbud, der passer til eleven – og blive på skolen og i sin klasse.

Der arbejdes desuden med sprogvurderinger i 0. klasse i samarbejde med en  logopæd fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), ligesom der er en tidlig opsporing i forhold til børn med behov for støtte med sprogudviklingen ved hjælp af sprogvurderinger af de 2-4-årige i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at læsecentret besvares skoleåret ud, og at der desuden laves en midtvejsstatus ved årsskiftet 2022/2023.

De Konservative, SF, Hvidovrelisten og Danmarksdemokraterne stemte for en ændring af læseindsatsen og at lukke læsecentret fra næste skoleår.
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod, fordi de mener, at beslutningen vil få konsekvenser for trivsel og faglig indlæring for børn med læsevanskeligheder.

Nye Borgerlige og Enhedslisten undlod at stemme.