Skoledistrikter bliver ændret for tre skoler i Hvidovre Midt

Oktober |

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag den 25. oktober efter en lang debat og med et stort fremmøde af tilhørere tilstede, at ændre skoledistrikterne omkring tre skoler i Hvidovre Midt. Konkret betyder ændringerne, at Risbjergskolens distrikt bliver mindre, mens Gungehusskolen og Dansborgskolens distrikter bliver større. Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2023/2024 og vil dermed gælde for de børn, der starter i 0. klasse til august næste år.

”Det er en helt nødvendig beslutning, som jeg er glad for, at et flertal i Kommunal-bestyrelsen kunne bakke op om. Vi har nogle skoler her i Hvidovre, der higer efter, at vi hjælper med at løse de akutte problemer, de står med ved at ændre distrikterne, og nu er vi kommet i gang med det. Men jeg tør godt love, at det her med skoledistrikter, det kommer vi til at kigge på igen de kommende år”, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Sara Benzon.

Baggrunden for at ændre skoledistrikterne i Hvidovre Midt er, at Risbjergskolen ifølge prognoserne, stod til at skulle tage imod et rekordstort antal elever næste skoleår. Skolen ville dermed modtage elever, svarende til fire nye 0. klasser til næste sommer.
Skolen har kun plads til tre klasser på hver årgang. På Gungehusskolen er situationen omvendt, skolen ville med de nuværende distrikter have for få børn til tre bæredygtige
0. klasser til næste skoleår.

For en ændring af de tre skolers skoledistrikter stemte SF, Konservative, Hvidovrelisten og Enhedslisten. Nye Borgerlige undlod at stemme, mens Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod.

Udover beslutningen om ændring af skoledistrikter, stemte alle Kommunalbestyrelsens medlemmer for, at der på Risbjergskolen og Langhøjskolen i det kommende skoleår kun kan optages elever fra andre skoledistrikter, hvis der er 22 eller færre elever indskrevet i klasserne. Der sker for at sikre, at der er plads til eventuelle tilflyttere til distriktet på de to skoler til næste år, hvor der højst må være 26 børn i en 0. klasse.