Handleplan på socialområdet skal styrke sags-behandlingen i et år med pæne omgørelsestal

Oktober |

Det går godt med sagsbehandlingen på det sociale område herunder handicapområdet i Hvidovre Kommune. Det kan bl.a. ses af den opgørelse ”Danmarkskortet”, som Social- og Ældreministeriet hvert år laver over de såkaldte ’omgørelsesprocenter’ på socialområdet, voksen- og børnehandicapområdet. Det er de sager, hvor en borger klager til Ankestyrelsen over en afgørelse, og afgørelsen bliver sendt retur til kommunen til fornyet behandling.

I 2021 lå Hvidovre Kommune langt under landsgennemsnittet på 31,8 procent med en omgørelsesprocent på 19, og særligt på børnehandicap-området var omgørelses-procenten markant forbedret i forhold til året før (2021: 27 procent, 2020: 53 procent). På voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2021, 11 på baggrund af én sag, der blev sendt tilbage til fornyet behandling.

Men selvom der er færre hjemsendte sager i 2021, så opfordrer Handicaprådet i et høringssvar til, at Hvidovre Kommune ”også i gode år træner sine kompetencer, så kommunen har et bevidst beredskab og kan bibeholde de flotte tal for 2021”. På den baggrund besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen tirsdag aften, at der skal laves en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet.

”Som borgmester er jeg glad for, at der er sket et fald i omgjorte sager på børnehandicap-området. Men vi har lyttet til Handicaprådet, og ønsker at holde fast i den gode udvikling, der har været med færre sager hjemsendt af Ankestyrelsen. Derfor får vi nu lavet en handleplan for, hvordan vi fx kan kigge på nogle arbejdsgange, der kan ændres, så vi forhåbentlig også får færre omgjorte sager i de kommende år”, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte for en handleplan, mens De Konservative og Nye Borgerlige stemte nej, fordi økonomien ikke er afdækket.

Se Danmarkskortet