Flyvende start for opgaveudvalg

Oktober |

Det er ikke engagement og gode ideer, der mangler, når medlemmerne af Hvidovre Kommunes tre særlige opgaveudvalg sætter sig sammen.

Udvalgene er nedsat for at styrke borgerinddragelsen i dialogen om kommunens udvikling, og indtil videre er der nedsat tre opgaveudvalg – Havneudvalget, Støjudvalget og SFC-udvalget (om Strandmarkens Fritidscenter). I udvalgene sidder både almindelige borgere, repræsentanter fra foreninger og organisationer samt politikere fra Kommunalbestyrelsen, og debatten har været rigtig god på de tre første møder, som udvalgene har holdt.

- I Havneudvalget var engagementet stort, og det er tydeligt, at medlemmerne ønsker at gå konstruktivt til opgaven. Jeg er glad for, at vi besluttede at inddrage borgere og brugere af Hvidovre Havn i arbejdet med at udvikle havnen, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger, siger Søren Friis Trebbien, der er formand for Havneudvalget.

Også i Støjudvalget er formand Kristina E. Young tilfreds med det første møde.

- Støj er et emne, der desværre berører rigtig mange borgere i Hvidovre, så det er godt, at vi med Støjudvalget på en ny måde kan inddrage borgerne i arbejdet med at reducere støjgenerne. Vi havde et rigtig spændende møde med et stort engagement fra de deltagende borgere, der gerne vil være med til at rykke noget. Det er vigtigt for vores fælles indsats for at nedbringe støjen, siger hun.

SFC-udvalget skal bidrage til forarbejdet med en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter (SFC), som på sit skal rumme nye plejeboliger, en samlet hjemme- og sygepleje samt plads til foreninger og aftenskoler. På udvalgets første møde blev der skudt gang i dialogen om området, hvor medlemmerne kunne komme med deres viden og iagttagelser.

- Udvalget er en rigtig god måde for os politikere at komme i direkte dialog med nogle af de grupper, som udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter berører. Og det er vigtigt for os at få deres input, når vi skal sætte rammerne for en omdannelse af området, siger Charlotte Munch, formand for SFC-udvalget.

Følg udvalgenes arbejde

Er du nysgerrig på opgaveudvalgenes arbejde, kan du følge det på hvidovre.dk/opgaveudvalg. Her kan du også se, hvem der er medlemmer af de forskellige udvalg, hvad deres opgave er samt se dagsordener og beslutningsreferater fra møderne.

Opgaveudvalgene er såkaldte § 17 stk. 4-udvalg, hvor borgere arbejder sammen med politikere om udvalgte emner. Opgaveudvalgene er rådgivende og kan ikke træffe selvstændige beslutninger.