Flere tiltag: Sådan sparer Hvidovre på energien

Oktober |

Både plejehjem, daginstitutioner og tandplejen er undtaget, når temperaturen sænkes i de kommunale bygninger. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde, hvor en række tiltag for at spare på energien blev vedtaget.

- Vi skal som alle andre være solidariske og nedsætte vores energiforbrug i lyset af den energikrise, vi står i. Vi er derfor gået efter de tiltag, der vil sikre den største effekt, men som vil ramme borgerne mindst muligt, forklarer borgmester Anders Wolf Andresen.

Indtil videre er det derfor ikke besluttet at slukke for hverken gadebelysning eller julelys - gadelys skaber tryghed, og julebelysningen er LED og bruger kun ganske lidt energi. Skøjtehaller og svømmehaller forbliver desuden åbne og med samme temperaturer som hidtil.

Til gengæld har Kommunalbestyrelsen besluttet at sænke temperaturen til 19 grader i de kommunale bygninger i fyringssæsonen - undtaget herfra er dog som nævnt plejehjem, daginstitutioner og tandplejen.

Det blev også besluttet, at foreninger, der bruger idrætsfaciliteterne, skal inddrages i arbejdet med at reducere energiforbruget, herunder mindre brug af fx køleskabe, saunaer, automater mm. Kommunen har allerede været i kontakt med flere foreninger, men vil også på de kommende brugerrådsmøder gå i dialog med foreningerne og brugerne, så man sammen kan finde tiltag, der kan sænke energiforbruget.

- Vi er jo alle i samme båd, så det er vigtigt, at vi finder de gode løsninger i fællesskab. Og selvom det kan virke besværligt med forandringer og nye vaner, så nytter det altså noget. Sammen kan vi gøre en forskel, understreger borgmesteren.

Af øvrige tiltag blev det besluttet, at el-radiatorer og diverse varme/køle apparater ikke må anvendes i de kommunale bygninger, og at der skal ske en generel styrkelse af brugeradfærden hos kommunens medarbejdere ift. at huske at spare på el, vand og varme. Alle medarbejderudvalg er også blevet opfordret til at drøfte og lokalt implementere tiltag, der kan nedbringe energiforbruget.

Derudover blev det besluttet at slukke det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 22.00-06.00 – undtaget er dog steder, hvor der er brug for trådløst netværk i tidsrummet, fx på plejehjem eller ved særlige behov.

Alle tiltagene skønnes at medføre en energibesparelse på 1,4 mio. kWh varme og 122.000 kWh strøm i perioden fra 1. november til 31. marts 2023. Det medfører en besparelse på ca. 1,1 mio. kroner.

Kommunalbestyrelsen vedtog dog også, at der kan besluttes yderligere energisparetiltag senere, hvis der opstår kritisk energimangel, hvor fx bydele står uden strøm. Så vil politikerne beslutte, hvor der kan sættes ind for at reducere energiforbruget yderligere.