Flere tiltag i spil, når Hvidovre skal spare på energien

Oktober |

Som resten af landet arbejder Hvidovre Kommune netop nu på energibesparende tiltag, der skal hjælpe kommunens borgere og ansatte bedst muligt gennem energikrisen.

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at handle. Derfor har vi fået et bredt katalog over muligheder og arbejder på at finde dem, der rammer borgere og medarbejdere mindst muligt – og som ikke går ud over trygheden, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Der er allerede lagt op til at følge de generelle anbefalinger om at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger (dog er plejehjem og daginstitutioner undtaget), slukke belysning udendørs på offentlige bygninger, forkorte fyringssæsonen samt fordele Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til alle medarbejdere.

Derudover har Økonomiudvalget anbefalet at arbejde videre med en række yderligere tiltag, der kan nedbringe energiforbruget her og nu for at forebygge energimangel. Tiltagene er bl.a. at inddrage el-radiatorer og diverse varme/køleapparater fra offentlige kontorer og at slukke for kommunens trådløse netværk kl. 22-06. Der er også fokus på en generel styrkelse af medarbejdernes brugeradfærd ift. at huske at spare på el, vand og varme, fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man husker at slukke for eksempelvis pc-skærme og andre maskiner efter brug.

Også foreninger, der bruger kommunens idrætsfaciliteter, inddrages i arbejdet med at reducere energiforbruget, bl.a. med reducering af brugen af køleskab, saunaer, automater mm. Alle medarbejder i Hvidovre Kommune er også blevet opfordret til lokalt at drøfte og implementere tiltag, der kan nedbringe energiforbruget. De mange forslag er også sendt i høring i de ansattes medarbejderudvalg, så de kan kommentere og evt. komme med yderligere bud på måder at spare på energien.

- Det er vigtigt, at vi står sammen i den her situation, og derfor er jeg glad for, at vi også inddrager medarbejderne i arbejdet. Der er jo mange hensyn at tage, men vi bestræber os på at finde de tiltag, der gør mindst ondt. Men vi bliver som kommune også nødt til at være solidarisk med resten af samfundet, understreger Anders Wolf Andresen.

Tiltagene skønnes at medføre en energibesparelse på 1,4 mio. kWh varme og 122.000 kWh strøm i perioden fra 1. november til 31. marts 2022. Det kan i alt opgøres til en økonomisk besparelse på ca. 1,1 mio. kroner. Hertil kommer effekten af yderligere besparelser som følge af forslagene om at styrke medarbejdernes brugeradfærd, inddrage foreningerne i arbejdet samt evt. indsatser, medarbejderne selv gennemfører.

Økonomiudvalget indstiller også, at øvrige tiltag kan besluttes, hvis der konstateres energimangel og fx private hjem er uden strøm, og hvis der fra statslig side er anbefalinger om yderligere energisparetiltag. Der er altså tale om deciderede krisetiltag, der ikke iværksættes nu. Her er der fx forslag om at lukke en skøjte- eller svømmehal samt slukke saunaer og dampbade.

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige beslutning om energireducerende tiltag på sit møde den 25. oktober.