Borgerne høres om lokalplan for et nyt natur- og byområde øst for Byvej

Oktober |

Den nye lokalplan skal gøre det muligt at etablere to nye byområder øst for Byvej med mulighed for etageboliger og tæt/lav bebyggelse med fællesfaciliteter. Lokalplanen skal derudover gøre det muligt at omdanne størstedelen af området øst for Byvej fra det nuværende markareal til et rekreativt naturområde med forskellige naturtyper. Desuden skal lokalplanen sikre, at de nye byområder klimatilpasses i forhold til skybrudsregn.

Der er lavet en miljøvurdering af Lokalplanens miljøpåvirkning, og denne fremlægges i offentlig høring sideløbende med den offentlige høring af lokalplansforslaget.

”Vi har været i gang længe, og jeg er glad for at vi nu har sendt lokalplansforslaget i høring. Det er er et stort område i vores kommune, vi er i gang med at udvikle, og det kommer til at betyde noget for rigtig mange Hvidovre-borgere. Derfor regner jeg også med, at alle de borgere, der enten bor i nærheden eller har en interesse i det, både vil sende et høringssvar og deltage i borgermødet”, siger formand for By- og Planudvalget, Charlotte Munch.

Undervejs i høringsperioden, som er fra den 2.-30. november 2022, holder Hvidovre Kommune et borgermøde, hvor alle er velkomne. Mødet holdes i Bataillionen på Alarmpladsen 2 i Avedørelejren, torsdag den 24. november, kl. 19-21. På borgermødet, vil der være mulighed for at få mere at vide om lokalplanens indhold og få besvaret spørgsmål. Det vil være muligt at følge mødet hjemmefra via et link på kommunens hjemmeside.

Har du bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslaget til Lokalplan 472, kan du skrive på høringsportalen på hvidovre.dk eller sende et brev til:
Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Vi skal have bemærkningerne senest den 30. november 2022.