Både kommune, borgere og virksomheder skal arbejde for klimaet

Oktober |

I 2030 skal den lokale CO2-udledning i Hvidovre være sat ned med 80 %, og i 2045 skal vores by være CO2-neutral. Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den klimaplan, der nu bliver sendt i offentlig høring hos Hvidovres borgere, virksomheder og andre interesserede.

Hvidovres klimaplan er ambitiøs, og hvis målene skal nås, skal både kommunen, borgerne og virksomhederne arbejde for at mindske CO2-udledningen og ruste byen til klimaforandringerne. Frem mod 2030 er de vigtigste tiltag, at få udbredt fjernvarmen til hele Hvidovre, at energitjekke boliger og bygninger og sætte energiforbruget ned, at arbejde for grøn elforsyning og at omstille transporten, så den bliver fossilfri.
Hvidovre Kommune har bl.a. til opgave at være brobygger og tage initiativ til samarbejder og formidling af viden, som gør virksomheder og borgere i stand til selv at gøre en forskel for klimaet.

Klimaplanen beskriver både større og mindre indsatser, der tilsammen gør det muligt at opnå klimamålene, og mange af tiltagene er kommet ind som idéer fra politikere og borgere, der har bidraget via hjemmesiden Deltag Hvidovre. Det er fx forslaget om et cykelbibliotek, nytænkning af genbrugshallen, bedre cykelstier, offentlig transport til ture internt i kommunen, elproduktion på offentlige bygninger og boliger, intelligent lysstyring, energibesparelser, plantning af træer, buske og stauder og genanvendelse af regnvand.
Også forslag fra virksomhederne om bl.a. grøn energi, affald og cirkulær økonomi er indarbejdet i planen.

- At gøre hele Hvidovre klimaneutral er en vigtig og kæmpe fælles opgave for os alle. Derfor er klimaplanen et ret omfattende dokument, men vi håber alligevel, at borgerne vil tage en tur på deltag.hvidovre.dk og kigge på den, så de kan komme med deres høringssvar. Ellers er der mulighed for at komme til borgermøde i Kometen den 12. oktober kl. 19-21. Her kan man få præsenteret klimaplanen og komme med sine umiddelbare kommentarer, siger borgmester Anders Wolf Andresen. – Vi vil meget gerne høre borgernes mening om klimaplanen, fordi der jo i den grad er tale om en opgave, vi skal løfte i fællesskab.

Hvidovre Kommune er med i klimapartnerskabet DK2020, og klimaplanen er den første politiske strategi i Hvidovre, som handler om at mindske CO2-udledningen. Kommunen har hidtil arbejdet med enkeltstående strategier om fx energibesparelser, skybrudsprojekter og klimasikring.
Klimaplanen vil ifølge en vurdering af Hvidovre Kommunes administration koste cirka 13 mio. kr. årligt at realisere, og økonomien hertil er endnu ikke prioriteret.