Ni foreninger stiller op til Frivillighedsrådet

November |
Gruppe ved bål Gruppe ved bål

Den 23. november er der valg til Frivillighedsrådet i Hvidovre Kommune, og ni foreninger og organisationer har meldt sig som kandidater til de syv pladser i rådet. Det er Headspace, Risbjerg Kirke, Hvidovre Lions, Det Frivillige Ældrearbejde, Tværkulturelt Fællesskab, Røde Kors, Dansk Folkehjælp Hvidovre, Caféforeningen Café Hjertetræet og Ældresagen Hvidovre.

Det er foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde, som kan stemme til valget til Frivillighedsrådet, og inden den 17. november skal man som forening have meldt sig til valget, hvis man vil have mulighed for at afgive sin stemme. Det gør man på hvidovre.dk.

Selve valget finder sted den 23. november fra kl. 16 i Kulturhus Risbjerggaard.

Frivillighedsrådet er med til at pege på, hvilke frivillige sociale projekter og tiltag, der skal have støtte fra § 18-puljen, som er en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det kan støtte til foreninger, som ønsker at skabe aktiviteter for en særlig målgruppe, fx personer med kronisk sygdom eller handicap, udsatte børn, unge og familier eller ældre. Det kan også være en aktivitet, der generelt bare skal bringe mennesker sammen – om fællesspisning, kortspil, musik, sport, oplevelser – bare der er et socialt formål. Ældre- og Sundhedsudvalget i Kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning om, hvilke tiltag der skal have støtte.

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde er på 1 mio. kroner om året, og midlerne fordeles typisk af to omgange forår og efterår.