Præstemoseskolen udbygges med en ny fløj og en multisal

Marts |

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste tirsdag, at Præstemoseskolen skal udbygges med en ny fløj, der kan huse et ekstra spor, når skolen bliver 3-sporet. Skolen får desuden en multisal, som også vil kunne bruges af foreninger i Hvidovre Nord til fx basketball. Den nye fløj skal efter planen stå klar til skoleåret 2026/2027.

Den nye fløj på Præstemoseskolen skal skabe plads til et ekstra spor på skolen, der i dag er 2-sporet og desuden har en specialklasserække, C-klasserne, som næsten svarer til et selvstændigt spor. Når den nye fløj er bygget, vil den huse en samlet udskolingsafdeling for både almen skole og specialklasserækken. Desuden bliver behovet for faglokaler, idrætsfaciliteter og SFO og klub faciliteter imødekommet med udbygningen af skolen.

- Jeg er rigtig glad for, at Kommunalbestyrelsen var enige om at vælge en løsning, der betyder, at vi laver udbygningen med en ny fløj og en multisal samtidig. Med den løsning, der er valgt nu, har både skoleelever og de foreninger i området, der i dag ikke har optimale forhold, noget at glæde sig til, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Sara Benzon.

Den udbygningsmodel Kommunalbestyrelsen besluttede, koster inklusiv multisalen cirka 39 mio. kr. mere end de 100 mio. kr., der allerede er afsat til en udbygning af Præstemoseskolen. Det giver en samlet besparelse at gennemføre skoleudbygning og multisal samtidig. Det blev besluttet, at de 39 mio. kr. skal findes i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023.
Det blev desuden besluttet, at det nye byggeri skal opføres i overensstemmelse med de principper og mål for bæredygtighed, der forventes at blive et lovkrav fra 2023.