Landsbyen indviet: Flotte rammer til små og store

Marts |

Det er ikke hver dag, Hvidovre Kommune kan indvie en ny daginstitution, men det skete mandag den 21. marts. Her blev daginstitutionen Landsbyen nemlig officielt indviet med taler og rundvisning i de nye rammer.

Bygningerne på Bytoften 29 er bygget til 180 børn og cirka 40 medarbejdere. Derfor har det været vigtigt for Hvidovre Kommune at skabe et tidssvarende rum for børn og voksne - men også med respekt for de eksisterende bygninger, som hører til nogle af Hvidovres ældste.

Den ældste bygning er fra 1927 og blev opført som skole i det, der dengang var landsbyen Hvidovre. Siden har den fungeret som både rådhus og politistation, så bygningen rummer rigtig meget historie. Nu bliver der så skrevet endnu et kapitel i den fortælling med indvielsen af den nye daginstitution.

- Det er rigtig dejligt, at vi kan indvie en flot ny daginstitution i Hvidovre. Der kommer mange nye børnefamilier til kommunen, og det er vigtigt for os at sikre en høj kvalitet i vores dagtilbud, både hvad angår normering og gode pædagogiske rammer. Og det kan vi med Landsbyen, siger Sara Benzon, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Navnet Landsbyen er valgt, fordi det er med til at binde fortiden, nutiden og fremtiden sammen. Der er også blevet bygget videre på navnet i indretningen af institutionen. Her går forskellige elementer fra en landsby igen, så stuerne har fx fået navne som Købmanden, Grønthandleren, Gartneriet og Bondegården, maden bliver lavet i Bistroen, og i kælderen kan man gå på tur til Biblioteket.

Ombygningen har taget udgangspunkt i de eksisterende bygninger, og særligt den ældste bygning, som er fredet. Hele institutionen består af to bygninger forbundet af en mindre passage, og med helt nye og grønne udearealer for børnene at boltre sig på. Indenfor skaber en smuk og lys atriumgård, en indendørs legeplads og mange fleksible grupperum og arealer rammerne for institutionens medarbejdere, børn og forældre.

Der bliver også plads til sjov læring i Landsbyen, som vil arbejde ud fra FN’s 17 verdensmål, bl.a. om bæredygtighed. Her bliver der fokus på at forebygge madspild, planterne skal vandes med opsamlet regnvand, og mange af legetingene er bygget af genbrugspap.

Bæredygtighed er også tænkt ind i selve byggeriet, idet der bl.a. er brugt gamle mursten til byggeriet. Det er også ambitionen at få plantevægge på alle stuerne, som er med til at reducere støj og give et bedre indeklima.

I det hele taget er de grønne visioner tænkt ind i Landsbyen, og det glæder borgmester Anders Wolf Andresen, som deltog ved indvielsen.

- Det er så vigtigt, at vi viser vores børn, hvordan vi sammen kan passe godt på vores natur og klode. Det er også noget, vi i Kommunalbestyrelsen og som kommune er optaget af, så jeg er glad for at opleve, at man også har fokus på det ude i vores institutioner, siger borgmesteren.

Selvom Landsbyen endnu ikke er helt færdig – bl.a. mangler der lidt på udearealerne – så er institutionen allerede taget i brug.