Et godt liv på trods af angst og depression

Marts |

Alle kan blive ramt af en psykisk lidelse, men mange føler sig forkerte ved at lade det fylde for meget, og man kan føle skyld over for familie og venner. Men en psykisk lidelse kan være lige så invaliderende som en fysisk, og man bliver ikke helbredt af bare ”at tage sig sammen”.

Det er baggrunden for Hvidovre Sundhedscenters nye kursustilbud til borgere med angst og depression, som har brug for at få de rigtige værktøjer til at kunne leve og tackle et godt liv på trods af sygdommen.

- Det kan være svært for andre at forholde sig til en ven, kollega eller kæreste, som lider psykisk, fordi det ikke umiddelbart kan ses – og symptomerne bliver nemt misforstået som tegn på dårligt humør, ugidelighed eller at man ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker. Derfor er det vigtigt at få sat ord på, hvad det er.

Sådan fortæller Pia Albertsen, som er en af de frivillige instruktører på kurset, og som også selv har erfaring med angst og depression. Sammen med en kollega vil hun lede deltagerne godt igennem kursets seks gange, hvor indholdet veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og udveksling af erfaringer blandt kursisterne. Emnerne på kurset er blandt andet: Håndtering af vanskelige følelser, at sætte sig mål og nå dem, forebyggelse af tilbagefald, tanketeknikker og bedre søvn.

- Psykiske lidelser er ofte svære at fortælle andre om. Det gør også, at for mange slår det hen og forsøger at leve med det, uden at få den rette støtte. Vi håber, at dette kursus kan være med til at hjælpe dem, som oplever symptomer på eller lider af angst og depression, og som har brug for hjælp til at håndtere det, fortæller leder af Sundhed og Forebyggelse Pia Jenfort.

På kurset lærer deltagerne blandt andet at kontrollere deres symptomer som uro, træthed eller tristhed. Desuden får man et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, der har det på samme måde.

Gratis for borgere i Hvidovre

Kurset begynder tirsdag den 5. april kl.16.30-19.00 og hver tirsdag derefter, i alt syv gange. Kurset foregår i Sundhedscentret, Hvidovrevej 272. Det er gratis at deltage for borgere i Hvidovre.

For at sikre, at kurset passer til den enkelte, skal man deltage i en for-samtale med en af Sundhedscentrets koordinatorer inden kursusstart.

For yderligere oplysninger og tilmelding, kontakt pårørendekoordinator: Sophie Jacobsen på mail: sundhedscenter@hvidovre.dk eller på telefon: 41850357.

Kurset udbydes som led i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 omhandlende mental sundhed.

Læs mere om Sundhedscentrets tilbud på sundhedscenter.hvidovre.dk.