Ny naturlegeplads på vej

Maj |

Nu er der godt nyt på vej for børn og barnlige sjæle i det nordlige Strandmarkskvarter. Her har beboerne længe efterspurgt en legeplads for små og mellemstore børn i den sydvestlige ende af Engstrandslinjen - kaldet ”Papegøjestien” - hvor en tidligere legeplads er nedlagt. Og det har Kommunalbestyrelsen nu givet grønt lys til.

På sit seneste møde godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune i samarbejde med Grundejerforeningen Strandøre og HvidovreBo anlægger en naturlegeplads på grunden. Kommunen dækker 2/3 af udgiften til etableringen, mens grundejerforeningen står for den sidste 1/3 – og kommunen finansierer herefter fuldt ud den årlige drift og vedligeholdelse af legepladsen.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu kan få lavet endnu en legeplads. Jeg er glad for, at vi i kommunen kan etablere legepladsen i samarbejde med borgerne i området, for så er god mulighed for, at den bliver til mest mulig glæde og gavn for børn og familier, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Kommunen og grundejerforeningen vil nu sammen beslutte, hvilken type legeplads der skal laves og indhente tilbud herpå. Herefter udfører og etablerer kommunen legepladsen.

Hvidovre Kommunes andel af udgifterne til etableringen af legepladsen bliver på 330.000 kroner.

Der bor knap 4.000 borgere i parcelhuse, andels- og almenboliger i det nordlige Strandmarkskvarter. Anlæggelse af legepladsen er med til at understøtte Hvidovre Kommunes Planstrategi 2019, hvori der blandt andet står, at kommunen vil skabe attraktive byrum og mødesteder, der fremmer et aktivt liv - og arbejde for at styrke udbuddet af og adgangen til legepladser i byen.