Kommunalbestyrelsen skal drøfte boliger til fordrevne ukrainere

Maj |

Lidt over 12.000 ukrainere har nu fået opholdstilladelse i Danmark efter den særlov, som Folketinget har vedtaget, og indtil videre er 70 af dem blevet henvist til Hvidovre Kommune af Udlændingestyrelsen.
Fordelingen af flygtninge til kommunerne foregår efter en særlig beregningsmodel, og kommunens task force for modtagelse af ukrainske flygtninge skønner, at der kan blive henvist omkring 226 ukrainere til Hvidovre, hvis Danmark kommer til at modtage 30.000 flygtninge fra Ukraine. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal til at kigge på mere permanente løsninger i forhold til at give ukrainerne en bolig.
Af de 70 ukrainere, som nu har fået ophold i Hvidovre, bor de fleste på Belægningen/Retræten, og resten hos private borgere. Men da kommunen hver uge modtager nye ukrainere, som har fået opholdstilladelse, og flere borgere, som givet husly i den akutte fase, ønsker at deres gæster får en mere permanent bolig, skal der nu skaffes flere boliger.
- Når man som ukrainer får ophold, betyder det, at man skal til at have et almindeligt liv i Danmark, med job, skolegang osv., og så er man også nødt til at have en bolig, hvor hverdagen kan fungere, siger borgmester Anders Wolf Andresen. – Mange private og frivillige har ydet en kæmpe indsats indtil nu, men da vi jo ikke har nogen ledige boliger i Hvidovre, og kommunen får mange ansøgninger om at få anvist en bolig, er vi nødt til at kigge på alternative løsninger, der kan fungere for ukrainerne.
En nedlagt børneinstitution på Hvidovrevej, lokaler i Strandmarkens Fritidscenter og midlertidig leje af lejligheder, som står til at skulle ombygges, er nogle af de muligheder, der bliver undersøgt.
På de kommende møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 19. og 31. maj skal politikerne så tage stilling til, hvilke løsninger der skal arbejdes videre med.
- Det drejer sig om at finde løsninger, som er økonomisk og socialt bæredygtige for kommunen, for ukrainerne og for de nuværende brugere, som vi måske skal finde andre steder til, pointerer borgmesteren.