Mulighed for mere liv på havnen

Maj |

Der åbnes nu for muligheden for flere midlertidige aktiviteter på Hvidovre Havn, så de mange besøgende måske allerede til sommer får mulighed for at købe forfriskninger, nyde et måltid og eventuelt også har mulighed for at leje udstyr som fx paddleboards og havkajakker.

Det har Kommunalbestyrelsen besluttet på sit seneste møde.

- Hvidovre Havn er et populært sted, der besøges af mange borgere og brugere. Derfor er vi alle interesserede i at få sat gang i nogle aktiviteter på havnen, så den bliver et endnu mere attraktivt sted at besøge for Hvidovres borgere, siger Kenneth Bak, formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Der er længe blevet arbejdet på at udvikle havnen, og Kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage borgere og brugere i det arbejde. Det er derfor under politisk behandling at nedsætte et havneudvalg, men det forventes først opstartet hen mod sommerferien. Det er derfor ikke sikkert, at man politisk kan nå at vedtage forslag herfra inden sommer, og derfor har Kommunalbestyrelsen altså givet grønt lys til nogle midlertidige funktioner på havnen.

- Nu baner vi vejen for, at der kan komme liv på havnen lidt tidligere. Men vi vil stadig sikre, at borgere og brugere bliver inddraget i den mere langsigtede udvikling af Hvidovre Havn ved at inddrage et havneudvalg i arbejdet, understreger borgmester Anders Wolf Andresen.

Hvis der skal laves nye aktiviteter på havnen, skal byggefeltet på nordmolen først klargøres. I dag er der nemlig ikke trukket strøm, vand og kloak til stedet, så det betaler kommunen for at få etableret. Det vil også være nødvendigt, hvis kommunen senere skal opføre en bygning til kulturelle formål på nordmolen. Også bedre toiletforhold har været på ønskesedlen.

Administrationen vil nu søge at få aftaler i stand med stadeholdere, der vil drive aktiviteter som café, ishus eller udlejning af udstyr på havnen. En konkret sag om lejeaftale vil skulle forelægges Økonomiudvalget til politisk beslutning.

Har du spørgsmål til de midlertidige aktiviteter på havnen, kan du kontakte Center for Trafik og Ejendomme på toe@hvidovre.dk.