Støjudvalg nedsat: Gener fra støj skal nedbringes

Juni |

Borgere fra hele Hvidovre kommer til at sidde med ved bordet, når kommunens nye Støjudvalg trækker i arbejdstøjet. Det sikrede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde, hvor hovedparten af udvalgets medlemmer blev udpeget.

- Støj er desværre en stor udfordring flere steder i Hvidovre, men med det nye udvalg får vi endnu flere vinkler på arbejdet med lokal støjbekæmpelse. Jeg glæder mig til at komme i gang og er spændt på, hvad medlemmerne byder ind med. Vi har alle en fælles interesse i at få nedbragt generne fra trafikstøj, siger Kristina E. Young, der som formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født medlem og formand for det nye Støjudvalg.

Støjudvalget har til opgave at komme med konkrete forslag til, hvordan man både på den korte og den lange bane kan reducere støjniveauet i kommunen. Udvalget kan også komme med forslag til strategier for at nedbringe støjen særligt udsatte steder, hvor borgere plages af daglig støj fra de store motorvejsanlæg, hovedtrafikårer samt togstrækningerne gennem kommunen.

Støjudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere også bliver inviteret med, og udvalget har 17 faste medlemmer. Udover formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er 6 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. De øvrige 10 medlemmer er fundet blandt borgerne – heraf 5 der repræsenterer borgerne i hele Hvidovre, 2 medlemmer repræsenterer grundejerforeningerne og 1 medlem repræsenterer andelsboligforeningerne. Der skal også findes to medlemmer, der kan repræsentere de almene boligforeninger.

Medlemmerne er i første omgang valgt til og med den 31. december 2025.

Det første møde i Støjudvalget forventes afholdt i august 2022, hvor støjhandlingsplan og støjudbredelse i Hvidovre vil blive gennemgået, og udvalget drøfter fremtidige prioriteringer i udvalgets arbejde.

Det nye Støjudvalg kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men kan rådgive Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i spørgsmål om støj.

Støjudvalget kan efter behov invitere repræsentanter for særlige interesser eller viden med på deres møder såsom støjeksperter, arkitekter eller forskellige råd.

 

Støjudvalgets medlemmer:

 

Udpeget af Kommunalbestyrelsen:

 • Kristina E. Young
 • Karin Kofoed
 • Bent Roldgård
 • Tina Cartey Hansen
 • Anders Lilthorp
 • Kim Helmersen
 • Stefan Bruse Thor Straten

Borgerrepræsentanter:

 • Leif Andresen
 • Bjarne Pyndt
 • Nageen A Khokhar    
 • Niels Skov
 • Henriette W. Leth

Grundejerforeninger:

 • Bo Larsen
 • Inger Belling Olsen

Andelsboligforeninger:

 • Henrik Kromann Andersson

De almene boligorganisationer kontaktes med opfordring om at indstille to medlemmer.