Kulturhus bliver dyrere – men klar til planlagt åbning

Juni |

Stigende priser, uforudsete ekstraarbejder, forsinkede leverancer samt nødvendige bygherretilkøb. Det er nogle af årsagerne til, at byggeriet af Kulturhus Risbjerggaard er blevet lidt dyrere end forventet. Derfor godkendte en enig kommunalbestyrelse på sit seneste møde tillægsbevillinger på i alt 5,5 millioner kroner til byggeriet, hvortil der oprindeligt var afsat 115,3 millioner kroner.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at byggeriet har overskredet budgettet, men det er desværre noget, vi ser ofte i denne tid med de generelle prisstigninger inden for byggebranchen. Det ser heldigvis ud til, at vi kan overholde tidsplanen og åbne huset som planlagt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det færdige resultat taget i brug af borgere og foreninger, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Kommunen overtog byggeriet af kulturhuset den 2. juni 2022, en måned senere end planlagt. Nu er indretningen af huset i fuld gang, ligesom udearealerne er ved at blive gjort klar- alt sammen for at realisere visionen om at skabe et levende hus, som kan være rammen om oplevelser og fællesskaber for byens borgere.

Ny forpagter på vej

Kommunalbestyrelsen besluttede også på sit møde, at Økonomiudvalget kan godkende en forpagtningskontrakt for spisestedet i det nye kulturhus.

Processen med at finde en forpagter er nemlig blevet forsinket, så for at få en forpagter på plads inden åbningen, var det nødvendigt at give Økonomiudvalget lov til at godkende kontrakten.

Forsinkelsen skyldes, at der ved det oprindelige udbud ikke kom nogen bud på forpagtningen. Hvidovre Kommune ændrede så udbuddet til et såkaldt forhandlingsudbud, hvor man fortsatte dialogen med de parter, der allerede havde vist interesse for forpagtningen. Denne dialog har også vist sig at være vanskelig, da det er usikre tider, og restaurationsbranchen er stærkt udfordret på økonomi og manglende medarbejdere. Derfor har parterne brug for at finde en model, der tilgodeser de aktuelle udfordringer, som restauratørerne står overfor.

Med den nye tidsplan er det håbet, at en forpagtningsaftale er trådt i kraft inden kulturhusets åbning. Det er fortsat planen, at Kulturhus Risbjerggaard skal slå dørene op den 9. september 2022.