Ny lokalplan for kæmpe erhvervsområde i høring

Juni |

Et velfungerende, grønt erhvervsområde, der kan huse en bred vifte af virksomheder. Det er den overordnede vision for Avedøre Holme, og en ny lokalplan skal nu sikre rammerne til at føre visionen ud i livet.

- Avedøre Holme er noget helt specielt. Det er et af de største erhvervsområder i Danmark, og området har stor betydning – ikke bare for Hvidovre, men for hele Hovedstadsregionen. Med lokalplanen vil vi sikre, at både eksisterende og nye virksomheder får de bedste rammer for udvikling – og gerne i en grøn retning. Jeg brænder for, at vi sammen med virksomhederne kan gøre Avedøre Holme til et af Danmarks grønneste erhvervsområder, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Der er da også flere grønne tiltag i lokalplansforslaget. Fx skal tagflader i deres helhed enten være beplantet eller udnyttet til produktion af vedvarende energi, som fx solcelleanlæg, ligesom der gives mulighed for at opstille mini-vindmøller og husstandsvindmøller. Det slås også fast, at mindst 10 % af grundenes areal skal fremstå med beplantning med fx træer og buske eller græsser, urter og blomster af hjemmehørende arter.

I forbindelse med høringen af den nye lokalplan 518 for Avedøre Holme bliver der holdt et informationsmøde, hvor alle er velkomne til at deltage. Det sker tirsdag den 14. juni kl. 15-17 på TEC Hvidovre på Stamholmen. Man kan både deltage i mødet fysisk og online, og formanden for By- og Planudvalget, Charlotte Munch, håber på stor deltagelse.

- Virksomhederne på Avedøre Holme er meget forskellige, så vi er opmærksomme på, at de kan have forskellige behov. Derfor håber jeg, at mange virksomheder vil komme med input til lokalplanen i høringsperioden. Det er nemlig dem, der er eksperterne og ved, hvad der rører sig, så jeg glæder mig til dialogen med dem, siger Charlotte Munch, som deltager i informationsmødet.

Der har i udarbejdelsen af lokalplanen været fokus på at sikre, at området også i fremtiden skal have plads til både større og mindre virksomheder, og derfor inddeles området i delområder, der giver forskellige muligheder.

Der gives også mulighed for at bygge mere på de enkelte grunde, ligesom den maksimale bygningshøjde hæves til mellem 12 og 20 meter, alt efter hvilket delområde ejendommen ligger i.

Det er ambitionen, at lokalplanen vil medvirke til at øge mulighederne for at skabe et stærkt samlet erhvervsområde bestående af Avedøre Holme og de nye Holme, hvor der er plads til innovativ og videnstung produktion, energiforsyning og udviklingsoriente­rede aktiviteter.

Endelig er det et af lokalplanen formål, at området rustes til at håndtere kommende udfordringer med oversvømmelse fra regnvand

Baggrunden for lokalplanen er, at Hvidovre Kommune længe har arbejdet for en revision af den overordnede planlægning, som har sat begrænsninger for Avedøre Holmes fremtidige anvendelse. I 2019 blev Fingerplanen revideret, og ændringerne betyder, at Hvidovre Kommune har kunnet udarbejde en ny og mere tidssvarende lokalplan for området, som i højere grad afspejler virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge områdets anvendelse i overensstemmelse med Fingerplanen til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, og samtidig sikre, at eksisterende Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav kan fortsætte deres aktiviteter i området.

Man kan læse mere om lokalplanen og indsende høringssvar på hvidovre.dk under ’Høringer og afgørelser’. Det er også her, man på dagen for informationsmødet vil kunne finde link til digital deltagelse i informationsmødet.