Hvidovre sætter klima-barren højere

Juni |

Hvidovres kommunalbestyrelse har vedtaget, at Hvidovre skal være klima-neutral senest i 2050, og allerede i 2030 skal byens samlede CO2-udledning være sat ned med 80 % i forhold til kommunens udledning i 1990.

- Som kommune, virksomheder og borgere i Hvidovre har vi mulighederne for at gå forrest på klimaområdet og yde et bidrag til Danmarks samlede klimaindsats, og vi har valgt at være meget ambitiøse, siger Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen. - Vi lægger 10 % til det klimamål, regeringen har sat for hele Danmark i 2030. Hvor regeringen går efter en reduktion af CO2-udledningen på 70 % i 2030, sigter vi efter 80 %.

Kommunen er ved at færdiggøre en klimaplan, som skal vise vejen til, hvordan kommunen, borgere, virksomheder og forsyningsselskaber sammen kan nå klimamålene, og undervejs i arbejdet kan borgere og virksomheder komme med deres input til klima-indsatserne.

Klimaplanen beskriver tiltag inden for både transport, bygninger, el-forbrug og -produktion, genbrug og cirkulær økonomi, mad og madspild. Kommunen vil gerne understøtte, at flere bilister i Hvidovre kommer til at køre på el og brint i stedet for benzin og diesel, og at flere boliger og bygninger bliver efterisoleret. En bæredygtig byudvikling med fokus på mere natur, grønne byggematerialer, sikring mod skybrud og oversvømmelser er også vigtige elementer i klimaplanen.

- Det er nødvendigt, at vi sætter barren højt på klima-området, og vi er overbeviste om, at både borgere og virksomheder bakker op og vil arbejde med. Vores beregninger viser desuden, at et af de vigtigste tiltag frem mod 2030 er udrulning af fjernvarme til hele kommunen, og her i vi i fuld gang, siger formand for Hvidovre Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg Kristina Young. – Det eneste, der forhindrer os i sætte fuld turbo på dette arbejde, er manglen på hænder hos de entreprenører, der skal grave og lægge rørene i jorden.

Hvidovre Kommune er med i klimapartnerskabet DK2020, og klimaplanen er den første politiske strategi i Hvidovre, som handler om at mindske CO2-udledningen. Kommunen har hidtil arbejdet med enkeltstående strategier om fx energibesparelser, skybrudsprojekter og klimasikring.

Hvidovres klimaplan godkendt af globalt klimanetværk