Hvidovre får et havneudvalg

Juni |

Et havneudvalg bestående af borgere og repræsentanter for foreninger, grundejerforeninger og boligselskaber omkring havnen mfl. skal rådgive politikerne i processen med at udvikle Hvidovre Havn. Kommunalbestyrelsen godkendte sidste tirsdag kommissoriet med bl.a. udvalgets sammensætning og opgaver.

”Det er fremragende, at vi nu får oprettet et udvalg, der kan være med til at sikre en styrket borger- og brugerinddragelse i udviklingen af vores havn. Jeg er spændt på at se, hvad det nye havneudvalg byder ind med”, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Havneudvalget er et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg. Det får 18 medlemmer, heraf er i alt 10 medlemmer borgere, som enten er fra havnens foreninger (5 medlemmer) eller andre borgerrepræsentanter med interesse for havnens udvikling (5 medlemmer).

Derudover er der et medlem fra grundejerforeninger omkring havnen, og et fra boligselskaberne omkring havnen, samt et medlem udpeget af Handicaprådet. De sidste 5 medlemmer af havneudvalget er politisk udpeget og formanden vælges af Kommunalbestyrelsen.

I den kommende tid, skal medlemmerne af havneudvalget udpeges og findes, før udvalget formentlig efter sommerferien kan holde sit første møde. Der er mulighed for at melde sig som ansøger til én af de fem borgerpladser ved at sende en mail med navn, adresse og 3-5 linjers motivation til kof@hvidovre.dk senest den 19. juni. Ansøgere til de 5 pladser, må ikke samtidig være medlem af brugerrådet på havnen, eller af foreninger, der er repræsenteret i brugerrådet.

Havneudvalget kan ikke selv træffe egne beslutninger, men kommer til at fungere som forberedende og rådgivende udvalg for Kultur- og Fritidsudvalget. Det bliver op til Kultur- og Fritidsudvalget, om der skal arbejdes videre med forslag fra Havneudvalget.