Det nye havneudvalg er på plads

Juni |

Hvordan får borgerne i Hvidovre mere glæde af Hvidovre Havn? Det er et af de spørgsmål, et nyt havneudvalg skal beskæftige sig med. Udvalget får medlemmer fra de foreninger, der holder til på havnen, men også borgere uden for havnen får indflydelse i udvalget.

- Jeg er sikker på, at det bliver rigtigt godt, at vi nu får et alsidigt havneudvalg, der kan komme med deres gode idéer til, hvordan vi kan udvikle Hvidovre Havn til et sted med endnu mere liv og flere aktiviteter. Når vi arbejder sammen, får vi de bedste løsninger til glæde for alle Hvidovres borgere, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Havneudvalgets opgaver bliver bl.a. at komme med forslag til, hvordan fællesarealerne i havneområdet skal udnyttes, fx med mulighed for salg af is eller andre forfriskninger, og udvalget skal også give input til, hvordan forskellige vandsportsaktiviteter kan tænkes ind i området.  Udvalget skal også komme med forslag til forbedringer af bl.a. adgangsforhold, renoveringer, toiletforhold og parkering.

Havneudvalget er et såkaldt paragraf 17, stk. 4 udvalg, som skal sikre borgere og foreningsrepræsentanter indflydelse på havnens udvikling de næste par år.

Viceborgmester Søren Friis Trebbien er formand for udvalget, og de øvrige politisk udpegede medlemmer er Sara Benzon, Michael Sabroe, Helle Adelborg og Maria Durhuus.

Havneudvalget består af 18 medlemmer, og på det sidste møde før sommerferien kunne Kommunalbestyrelsen udpege 16 af medlemmerne, heraf 5 borgerrepræsentanter. 12 borgere havde meldt sig som interesserede kandidater til havneudvalget, og ved udvælgelsen blev der lagt vægt på, at medlemmerne repræsenterer forskellige områder af Hvidovre.

Havneudvalget kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men kan rådgive Kultur- og Fritidsudvalget.

De nye medlemmer af havneudvalget er valgt for perioden til og med den 31. december 2023, hvor arbejdet med udvikling af Hvidovre Havn forventes at være afsluttet.

Man vil løbende kunne følge udvalgets arbejde på hvidovre.dk.

 

Havneudvalget består af:

 

Borgerrepræsentanter

 • Helen Eklund
 • Martin A. Nørgård
 • Henrik Ryder Hansen
 • Bettina Clasen-Nyqvist
 • Søren Espersen

Foreningsrepræsentanter:

 • Hans Ulrik Larsen, Hvidovre Roklub,
 • Preben Jacobsen, Hvidovre Vinterbadere
 • Anja Lindelof, Søspejderne
 • Keld Broksø, Hvidovre Kajakklub
 • Ulrik Larsen, Hvidovre Sejlklub

Øvrige:

 • Gunnar Nielsen er valgt som repræsentant for Hvidovre Handicapråd.
 • Leon Tilgaard fra Strandøre Grundejerforening repræsenterer de tre grundejerforeninger Strandøre, Strandvang og Lodsgården.
 • Boligselskaberne Hvidovrebo og Danalund også har mulighed for at indstille repræsentanter til udvalget

Politisk udpegede:

 • Søren Friis Trebbien (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Michael Sabroe (C)
 • Helle Adelborg (A)
 • Maria Durhuus (A)