Bustrafikken fra Avedøre Station bliver fuldt ud eldrevet

Juni |

Movias grønne omstilling af busdriften, når endnu en milepæl, når buslinje 133, der kører gennem Københavns og Hvidovre Kommuner, skifter til elbusser. Omstillingen på buslinje 133 gør - sammen med buslinje 1A som overgår til eldrift samme dag, og buslinje 11, som får forlænget sin rute - at samtlige buslinjer ved endestationen på Avedøre Station vil være eldrevne. Dermed bliver stationen et eldrevet knudepunkt for bustrafikken. Det betyder, at du fremover trygt kan rejse grønnere, når du hopper på bussen fra Avedøre Station.

Flere og flere busser, der kører gennem Københavns Kommune, overgår til eldrift. Den grønne omstilling på trafikområdet ruller stabilt i den rigtige retning. Det er endestationen ude i Avedøre et stærkt symbol på.

"Jeg er rigtig glad for, at omstillingen til elbusser ruller afsted, og at turen nu er kommet til linje 133. Vi har et klart mål om, at alle Københavns busser skal køre på el i 2025. Det er både godt for miljøet, og så slipper københavnerne for at bekymre sig om støj og møg fra byens busser i fremtiden", siger Københavns Kommunes overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Avedøre Station som eldrevet knudepunkt for eldrevet bustrafik vidner om den dedikerede fremdrift, Hvidovre Kommune har for den grønne omstilling.

"Det er en grøn og vigtig milepæl, at alle busrejser fra Avedøre Station her fra sommerferien bliver eldrevne og dermed grønnere rejser for Hvidovre-borgerne og alle andre, der benytter de linjer, der passerer Avedøre Station. I Hvidovre Kommune er vi ambitiøse på klimaområdet, og derfor også glade for at vores busser bliver omlagt til en både miljø og støjvenlig drift", siger Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune.

Ud over at de nye eldrevne busser kører emissionsfrit - det vil sige uden udledning af CO2 og lokal luftforurening fra bussens motor - får de nye busser også betydning for kundernes rejseoplevelse. Administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen forklarer;
 
"Omstillingen af den kollektive trafik til en ny grøn fremtid er godt i gang. Ved udgangen af 2022 vil der køre 337 elbusser og en brintbus i Movias område, hvilket svarer til hver fjerde af Movias busser. Og det er vi enormt stolte af - særligt fordi elbusserne både støjer mindre, og er rare at køre i for både kunder og chauffører".

Med de ny elbusser på linje 133 opnår Københavns og Hvidovre Kommuner en samlet årlig CO2-besparelse på 200 tons. Dermed bidrager kommunerne og Movia til at indfri målsætningen om en national CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.
 

FAKTA
Buslinjen 133 - som kører gennem Københavns og Hvidovre Kommune - bliver omstillet søndag 26. juni 2022 til elbusdrift. 

Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder busdriften for linje 133. Operatøren Umove overtager driften fra Arriva og har opgaven med at køre busserne på linjen. 

Omstillingen til el reducerer udledning af CO2 på linje 133 med ca. 200 tons om året (udledning af CO2 er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet).

Der er god fart i den grønne omstilling af Movias busdrift. Ved udgangen af 2022 vil 337 elbusser og en brintbus kører i Movias område. Det svarer til 25 pct. af Movias busser. 
 
I alt kører otte forskellige busoperatører med elbusser for Movia: Anchersen, Arriva, DitoBus, Keolis, Kruse Nobina, TideBus og Umove.

Movias miljøregnskab for 2020 viser, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Det samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct. 

Miljøegenskaber ved elbusteknologi

  • Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.
  • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
  • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.
  • Busserne er udstyret med et fyr til kabineopvarmning, som anvender et fossilfrit brændstof.