Nu er det igen muligt at søge Sundhedspuljen

Januar |

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har igen i år afsat midler til en sundhedspulje, som støtter nye initiativer, der fremmer sundhed for borgerne. Puljen kan søges af foreninger, klubber, organisationer og kommunale institutioner i Hvidovre og er i år på i alt 241.343 kr.

For at komme i betragtning til Sundhedspuljen skal aktiviteten eller projektet henvende sig til hvidovreborgere, som f.eks. ønsker at blive mere fysisk aktive i hverdagen eller til borgere, som ikke er med i en forening eller en del af et fællesskab.

- Sundhedspuljen skal hjælpe lokale foreninger, der ønsker at invitere flere med ind i fællesskaberne, f.eks. børn og voksne, der gerne vil være mere fysisk aktive i hverdagen, men måske endnu ikke har fundet det rette tilbud i foreningslivet, fortæller Hvidovre Kommunes formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Arne Bech.

For at få del i midlerne fra Sundhedspuljen er det et krav, at der er tale om en ny aktivitet, og der lægges særlig vægt på indsatser, som inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk eller kronisk sygdom. Herudover lægges vægt på, at aktiviteten kan fortsætte efter støtten fra Sundhedspuljen udløber.

Der kan søges om støtte til aktiviteter og projekter af både et år og to års varighed.

Badminton i rolige omgivelser
Hvidovre Badminton Club er en af de foreninger, der tidligere har nydt godt af støtten fra Sundhedspuljen, da de i 2020 fik godkendt deres ansøgning til et 2-årigt projekt, der skulle hjælpe børn og unge med særlige behov i gang med at spille badminton. Med Sundhedspuljens hjælp kunne klubben ansætte de ekstra trænere, der var påkrævet for at køre holdet.

- Flere af børnene på holdet har diagnoser, der gør, at de har brug for mere ro og struktur. Derfor er der ikke andre i hallen, mens de træner, og vi ændrer kun små ting fra gang til gang for at skabe den tryghed og genkendelighed, de har brug for. De skal føle sig set, anerkendt og velkomne i klubben – det er meget vigtigt for os, fortæller træner Rebecca Thorup.

- Vi er glade for, at vi som klub drevet af frivillige kan tage den slags medansvar i samfundet, og det har været meget berigende på alle måder. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at tilbuddet kan fortsætte selvom projektperioden med tilskuddet nu er udløbet, supplerer formand i badmintonklubben Carsten Werge.

Søg Sundhedspuljen senest 20. februar
Har du, din klub eller forening en idé til et projekt, som I ønsker at søge Sundhedspuljen til?
Der er åbent for ansøgninger, og der søges digitalt via hvidovre.dk under Kultur og Fritid – Støtte og tilskudsmuligheder – Tilskud til foreninger – Sundhedspuljen.

Ansøgningsfristen er søndag d. 20. februar 2022.

Spørgsmål vedr. Sundhedspuljen kan rettes til Hvidovre Sundhedscenter på tlf. 3639 3737.