Formand for Ældrerådet fortsætter

Januar |

Det nye ældreråd, der blev valgt ved ældrerådsvalget i november, har nu konstitueret sig.
Jørgen Nygaard, der var formand for det afgående ældreråd, forsætter som formand. Ny næstformand bliver Anette Kou, der er nyt medlem af Hvidovre Ældreråd.
”Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, der har været siden jeg blev formand”, siger Jørgen Nygaard:
”I denne valgperiode vil Ældrerådet arbejde for at blive inddraget så meget som muligt i udbygningen af Aktivitetscentret og plejehjemsprojektet i Strandmarken. Derudover vil Ældrerådet bl.a. arbejde for en højere normering af plejepersonale på plejehjemmene og i hjemme- og sygeplejen”, siger den nyvalgte formand.
Udover formand og næstformand består Ældrerådet af Christian Thode, der er valgt som kasserer, og af medlemmerne Marianne Hviid, Ebbe Bay, René Tommy Langhorn og Bjarne Agerlin.
Ældrerådet bliver hørt i politiske sager, der vedrører ældre i Hvidovre Kommune. Rådet fungerer for sparringspartner for kommunen på ældreområdet. Desuden er rådets medlemmer repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og udgiver 4 gange om året et blad. Se mere på Ældrerådets egen hjemmeside: aeldreraadet.hvidovre.dk

Jørgen Nygaard                                          Anette Kou