En fremtid uden affald: Hvidovre er med i stort affaldsprojekt

Januar |

Hvordan kan vi alle sammen blive bedre til at reducere mængden af affald og genbruge flere ting? Det er et de spørgsmål, et nyt stort projekt skal belyse, og Hvidovre Kommune er med ombord.

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste år, at Hvidovre skulle deltage i det danske LIFE IP-projekt, Circular Economy Beyond Waste. Projektets formål er at fremme såkaldt cirkulær økonomi, hvor materialer skal genbruges eller genanvendes, eller også skal deres levetid forlænges.

Projektet består af en række forskellige indsatser, og Hvidovre Kommune skal deltage i to delprojekter, som skydes i gang i 2022.

Det ene handler om virksomhedernes arbejde med affald og cirkulær økonomi. Målet er blandt andet at hjælpe virksomheder til at blive bedre til at sortere deres affald samt undersøge potentialet for at genbruge og reparere i stedet for at smide ud.

Den anden indsats handler om byggeaffald, som belaster miljøet, da det ofte indeholder tungmetaller, asbest og andre skadelige stoffer. Der bygges meget i Hvidovre, og det giver selvsagt meget byggeaffald. Derfor vil der med indsatsen blive sat øget fokus på at genbruge byggematerialer i forskellige former samt korrekt håndtering af byggeaffald.

I alt 40 offentlige og private partnere bidrager til projektet, og EU har netop godkendt det som et af de bare tre europæiske såkaldte LIFE IP-projekter fra 2022 til 2029. LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima.

Beyond Waste-projektet løber over otte år. Ud over et fokus på, hvordan vi kan genbruge mere, så handler det også om at mobilisere til gode vaner via fx samarbejder med skoler, borgere og uddannelsesinstitutioner om betydningen af forbrugsvaner og indkøb.

- Vi bliver nødt til at genanvende og genbruge langt mere af hensyn til miljøet, naturen og klimaet, end vi gør i dag. Vi danskere har desværre en kedelig topplacering som det land i Europa, der smider mest husholdningsaffald ud, og alt for meget ender med at blive brændt, hvilket før i tiden gav mening i forhold til energi- og fjernvarmeproduktion. Men i dag er det spild af ressourcer og udleder unødvendig CO2. Vi skal derfor blive endnu bedre til at passe på klodens ressourcer, og her vil Hvidovre gerne være med helt i front, siger Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune.

Beyond Waste-projektet har et budget på 125 mio. kroner. Hvidovre Kommune skal bidrage med en medfinansiering på op til 360.000 kr. Hvidovres del af EU-tilskuddet forventes at være på op mod 538.000 kr.

 

Fakta om CE Beyond Waste og EU's LIFE IP-program

  • LIFE er EU's miljø- og klimaprogram, og LIFE IP (Integrerede Projekter) er et delprogram med fokus på at implementere nogle af EU's centrale miljølove og -strategier.
  • CE Beyond Waste-projektet handler om EU's affaldsdirektiv, som den danske affaldsplan skal leve op til.
  • Projektet støtter også EU’s Handleplan for Cirkulær Økonomi – én af grundpillerne i European Green Deal (Den Europæiske Grønne Pagt).