Fælles løsning om Ege Allé afvist

Januar |

Bestyrelsen for grundejerforeningen Ny Hvidovre har oplyst Hvidovre Kommune, at den ikke ønsker at indgå et forlig i sagen fra Ege Allé, hvor nogle grundejere er tiltalt for at have fældet træer på kommunens grund.

Borgmester Anders Wolf Andresen tager grundejerforeningens beslutning til efterretning.

- Vi havde håbet, at vi kunne finde en fælles løsning til alles bedste. Jeg er ærgerlig over, at grundejerforeningen nu afviser muligheden for et forlig, der både kunne sikre nye vejtræer og samtidig erstatte kommunens tab, siger Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Kommune havde tilbudt grundejerforeningen en aftale om reetablering og pasning af nye træer på Ege Allé. Ifølge aftalen skulle grundejerforeningen afholde udgiften til plantning af tre nye træer samt stå for vandingen af dem i tre år. De nye træer skulle ikke nødvendigvis være egetræer, og kommunen ville lytte til beboernes ønsker og forslag til nye træer.

Grundejerforeningens bestyrelse havde i første omgang afvist aftalen, da den ikke kunne nå at holde generalforsamling inden fristen. Kommunen forlængede derfor fristen til 1. marts og valgte at offentliggøre aftaleteksten, så grundejerforeningens medlemmer kunne tage stilling til sagen.

Men bestyrelsen har altså nu meddelt kommunen, at den ikke vil indgå forlig og ikke vil holde generalforsamling. Derfor skal sagen nu gå sin gang i retten.