Ny lokalplan skal sikre klarere regler for husejere

Februar |

Hvor høj må min hæk være? Må man bygge i to etager? Må jeg opsætte et højere hegn bag min grønne hæk? Hvor stort et areal må der være fliser på? Og hvad med affaldsspandene?

Spørgelysten var stor, da Hvidovre Kommune torsdag havde inviteret til borgermøde om det nye lokalplansforslag for Grækerkvarteret. Flere var mødt op i Lille Friheden for at lytte med, mens andre fulgte med bag skærmene, da mødet blev livestreamet.

På programmet var forslaget til en ny lokalplan for området, der afgrænses mod nord af Brostykkevej, mod øst af Hvidovrevej, mod syd af Køge Bugt-banen og mod vest af Avedøre Havnevej.

Lokalplansforslaget er resultatet af en dialog med de aktive grundejerforeninger i området, og formålet med planen er at sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene. Det er også ønsket at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov. Og så giver den mulighed for at bevare og udvikle de rekreative arealer i området samt regulerer de bevaringsværdige bygninger.

- Lokalplanen er på den måde med til at signalere den bykvalitet, vi sammen som borgere, politikere og kommune bliver enige om - for det er vores allesammens by, og det er borgernes hjem, det handler om. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil indsende høringssvar til planen, så vi får input fra de mennesker, der bor og lever i området, siger Charlotte Munch (V), forkvinde for By- og Planudvalget.

Undervejs på borgermødet blev der også spurgt til regler for belægninger og placeringer af affaldsspande, men det er ikke noget, der kan reguleres i lokalplanen. Fra flere af de fremmødte lokalpolitikere lød det derfor, at man vil se på muligheden for at lave et borgermøde om den nye affaldsordning.

Lokalplan 340 for Grækerkvarteret er den første af flere nye lokalplaner, som vil erstatte en række tidligere byplanvedtægter. I dag gælder der for de fleste af Hvidovres parcelhusområder nogle byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge. Men disse byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 - 1973 og er ikke længere tidssvarende. De fleste efterspørger i dag en anden boligkvalitet, end man gjorde, da byplanvedtægten i sin tid blev vedtaget, og de tager heller ikke højde for fx småbygninger og hvad man må opbevare på sin grund.

Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal laves nye lokalplaner for en række områder i samarbejde med lokale grundejerforeninger.

Forslag til lokalplan 340 er netop nu i høring frem til den 15. februar, og her kan alle komme med høringssvar og input til planen. Det kan ske på kommunens hjemmeside under ”Høringer og afgørelser”.