Ny lokalplan for Avedørelejren er i høring

December |

En ny lokalplan skal give mulighed for at udvikle Avedørelejren med respekt for områdets kulturhistorie. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har besluttet at sende et forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren i høring frem til den 18. januar 2023.

Formålet med planen er at bevare områdets særlige kulturhistoriske udtryk og videreudvikle området til en moderne hverdag. Avedørelejren er et unikt sted i Hvidovre Kommune, hvor det er lykkedes at omdanne et nedlagt militæranlæg til et blandet byområde med mange kvaliteter.

- Det giver området et særpræg og en historisk karakter, der er lidt usædvanlig for Hvidovre Kommune. Derfor er det vigtigt for os at få lavet en lokalplan, der kan være med til at værne om områdets karakter, så det også i fremtiden kan være et helt særligt sted i byen. Jeg håber derfor, at mange borgere vil give deres besyv med og komme med høringssvar til lokalplansforslaget, siger Charlotte Munch, formand for By- og Planudvalget.

Det er Grundejerforeningen Avedørelejren, der har ønsket at få en ny lokalplan for området. Der har tidligere været et lokalplansforslag i høring, og her gav flere af de indkomne høringssvar anledning til så store ændringer, at det blev besluttet at sende en revideret udgave af lokalplansforslaget i høring. Det er det, der nu er i høring frem til den 18. januar 2023.

Ændringerne omhandler bl.a. nye løsninger for affaldshåndtering, regler for hække og hegning, parkering samt biodiversitet og karakteren af udearealerne.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et informationsmøde den 10. januar 2023, kl. 19-21 i Auditoriet, Vestre Kvartergade 5. Her er alle interesserede meget velkomne til at komme forbi og få svar på spørgsmål til lokalplansforslaget.

Hvidovre Kommune vil meget gerne høre borgernes mening om forslaget. Du kan sende dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag via kommunens Høringsportal eller pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 18. januar 2023.

 

FAKTA

  • Avedørelejren er i Kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det betyder, at bygninger og elementer ikke må ændres, hvis det forringer områdets kulturværdier.
  • Avedørelejrens historiske ramme udgøres af et militært kaserneanlæg påbegyndt i 1912.
  • Områdets militære formål ophørte i 1996, og i 1999 erhvervede Hvidovre Kommune området med henblik på byudvikling. Siden da er området gradvist blevet udbygget og udviklet til en blandet bydel.