Navneskifte træder i kraft: Seniorrådet spiller en vigtig rolle

December |

Ved årsskiftet får Hvidovre Kommune et Seniorråd. Der er nu ikke tale om et helt nyt råd, der skal tale de ældres sag, men det eksisterende Ældreråd, der skifter navn.

- Da vi repræsenterer alle over 60 år, synes vi, at Hvidovre Seniorråd er en bedre betegnelse. Så bliver vi heller ikke blandet sammen med Ældre Sagen, som vi har et godt samarbejde med, men som vi adskiller os fra - vi er nemlig et rådgivende råd med høringsret i de sager, der vedrører Hvidovres borgere over 60 år, forklarer Jørgen Nygaard, formand for Seniorrådet.

Men selvom navnet nu er Seniorrådet, så er opgaverne de samme. Seniorrådet rådgiver Hvidovres politikere i ældrepolitiske sager og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

- Udover alle de vigtige emner, Seniorrådet allerede beskæftiger sig med, ønsker vi fremover også at sætte fokus på de yngre seniorer. De fleste mellem 60-67 år er stadig på arbejdsmarkedet, og tendensen er, at tilbagetrækningsalderen bliver stadig senere. Derfor vil vi gerne deltage i en drøftelse af, hvordan vi skaber gode arbejdsforhold samt fastholder folk på arbejdsmarkedet, siger Anette Kou, næstformand i Seniorrådet.

Politikerne i Hvidovre sætter stor pris på Seniorrådets indsats.

- For os er det guld værd at have en tæt dialog med dem, det hele handler om. Medlemmerne af Seniorrådet tilhører selv målgruppen, men har også en stor kontaktflade ud i hele Hvidovre Kommune, og på den måde er de hele tiden opdaterede på, hvad der rører sig blandt de ældre medborgere. Den indsigt nyder vi i Kommunalbestyrelsen rigtig godt af, siger Arne Bech, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Blandt andet spillede rådet en stor rolle, da den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik skulle udarbejdes. Her var rådet involveret gennem hele processen, og det var en stor gevinst for politikerne.

- Hvidovre Kommune er et fællesskab, hvor der er plads til alle, og derfor er det vigtigt for os, at alle borgergrupper får indflydelse på udviklingen af Hvidovre. Her er Seniorrådet en meget vigtig samarbejdspartner for os når, når det kommer til arbejdet med at udvikle Hvidovre, og vi oplever en rigtig god dialog med rådet, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Seniorrådet er også repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejecentre og samarbejder med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde. Rådet er repræsenteret i forskellige udvalg og styregrupper, fx styregruppen for demenshandlingsplanen og SFC-udvalget, der følger arbejdet med udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter, hvor der bl.a. skal etableres nye plejehjemspladser.

Seniorrådet består af syv medlemmer, og alle borgere over 60 år kan stille op til rådet og har stemmeret, når der hvert fjerde år skal vælges medlemmer. Valget til Seniorrådet foregår samtidig med kommunalvalget.

Læs evt. mere om Seniorrådets arbejde her.