Hvidovre vil være fuldt dækket med fjernvarme i 2031

December |

Den tidligere regering har givet alle kommuner i Danmark til opgave at lave en lokal plan for, hvordan færre boliger og bygninger fremover bliver opvarmet med naturgas. Baggrunden er energikrisen og krigen i Ukraine.
Derfor har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget mandag den 5. december behandlet en såkaldt ”varmeplan” for Hvidovre, som Kommunalbestyrelsen skal tage endeligt stilling til den 20. december. Samtidig sender Hvidovre Kommune i disse dage breve ud til husejere i de områder i Hvidovre, der allerede har fjernvarme eller får det meget snart. I brevet opfordrer kommunen til, at man kobler sig til fjernvarmen, hvis man ikke allerede er tilmeldt, eller at man overvejer at udskifte sit olie- eller gasfyr til en anden form for opvarmning. Inden jul vil husejere i resten af Hvidovre også få et brev i deres E-boks eller postkasse med information om, hvornår de kan forvente at få fjernvarme og hvilke andre alternativer, der er, til at fyre med olie eller gas.
Kommunens udsendelse af breve baserer sig på de oplysninger, der er i BBR-registret om opvarmningen af den enkelte ejendom.

Den 18. januar 2023 holder Hvidovre Kommune et informationsmøde om fjernvarme for alle interesserede. Tid og sted vil blive annonceret efter nytår. 

- Det er en bunden opgave fra den tidligere regering, at vi skal vedtage varmeplanen og sende breve ud til borgerne inden nytår, og derfor gør vi det nu. Men samtidig er fjernvarme både billigere og bedre for klimaet, så vi er også interesseret i at få så mange som muligt med så hurtigt som muligt, understreger formand for Klima-, Miljø- og Teknik-udvalget Kristina Young.

Hun forklarer, at udrulningen af fjernvarme i Hvidovre og opbakningen fra borgerne har afgørende betydning for, at Hvidovre kan blive CO2-neutral i 2045.

Hvidovre Fjernvarmeselskab regner med, at alle dele af Hvidovre vil være dækket af fjernvarme i 2031. Tidsplanen for udrulningen til de områder, som ikke allerede har det, ser sådan ud:

2021-2023: Avedøre Landsby
2023-2024: Rebæk Syd og Præstemosen (ikke kolonihaver)
2025-2026: Nymarken og Mågeparken
2026-2027: Strandmark Nord
2028-2029: Ærtebjerg og Frydenhøj
2029-2030: Trekant ved Brostykkevej – Avedøre Havnevej
2030-2031: Grækerkvarteret

Høvedstensvej, Gungevej og området øst for Byvej er byudviklingsområder, som vil få fjernvarme i takt med, at der bliver bygget.

Tidsplanen fremgår af Varmeplan 2022, som kan findes på kommunens hjemmeside hvidovre.dk. Her kan du også finde information om, hvad du som husejer kan gøre, hvis du vil have fjernvarme eller et andet alternativ til dit olie- og gasfyr.