Borgerne kom med 126 forslag til vejtræer

December |
Trætop Trætop

Vi skal have flere træer i Hvidovre. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet, fordi træer er godt for klima, miljø og natur, og så pynter de i byens rum og giver læ og skygge til mennesker.
Over tre uger i september-oktober kunne borgerne komme med input til Hvidovre Kommune om, hvor der skal plantes nye vejtræer i byen, og der er kommet i alt 126 forslag. Mange har ønsket vejtræer langs med de store som Hvidovrevej, Brostykkevej, Byvej, Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej. Desuden er flere mindre veje i alle hjørner af Hvidovre nævnt som gode steder til træer, og muligheden for at plante såkaldte miniskove er også blevet nævnt.

- På vegne af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vil jeg gerne sige tak for de mange idéer og forslag, der er kommet. Vi mærker klart, at borgerne er med os i vores bestræbelser for at gøre Hvidovre til en grønnere og mere klimavenlig by, siger formand for udvalget Kristina Young.

Hun forklarer, at kommunens Center for Trafik og Ejendomme har gennemgået alle forslagene og har valgt at prioritere disse tre planteprojekter, som de første: En kirsebær-allé langs en sti ved rådhuset, som allerede er færdig, og vejtræer i området ved Dybenskærvej og på Sønderkær. Disse planteprojekter vil gå i gang inden jul.

Senere kommer vejtræer i græsrabatterne på Byvej på strækningen fra Brostykkevej til Avedøre Landsby, og når vi kommer ind i 2023-2024, vil der også komme vejtræer disse steder: Strandbovej og Ketiltorps Alle, midterrabatten på Gammel Køge Landevej og langs med Avedøre Havnevej, Hovedstien i Avedøre Stationsby og helleanlægget foran Risbjergskolen. Grundejerforeninger og naboer vil blive inddraget undervejs.

I Hvidovre Kommunes budget for 2023 er der også afsat 0,5 mio.kr. til en pulje, som skal bruges til at forbedre trafiksikkerheden, og som grundejerforeninger kan søge tilskud fra. Kommunen finansierer 75 % af udgiften til fx vejbump på betingelse af, at der også bliver plantet træer, buske eller andet i den forbindelse.