Nyt udvalg inddrages i arbejdet med Strandmarkens Fritidscenter

August |

Borgere og foreninger kommer også til at få indflydelse, når de fremtidige planer for Strandmarkens Fritidscenter skal på plads.

Der er nemlig blevet nedsat et særligt udvalg, SFC-udvalget, hvis medlemmer skal bidrage med ideer og ønsker til udviklingen af området. Heri sidder der udover medlemmer fra Kommunalbestyrelsen også medlemmer udpeget af Ældrerådet, Handicaprådet, foreninger, grundejerforeninger og boligselskab.

- Vi er meget optagede af at sikre en reel borgerinddragelse, og derfor glæder jeg mig meget til arbejdet i det nye udvalg. Her kommer vi politikere i direkte dialog med nogle af de grupper, som udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter berører – og de får lejlighed til at komme med deres ønsker og behov til udviklingen af området, siger Charlotte Munch, der som formand for By- og Planudvalget også er udpeget som formand for det nye SFC-udvalg.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at opgaven med at lave en helhedsplan for udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter skulle sendes i udbud. Det nye SFC-udvalg skal derfor bidrage til arbejdet med det udbudsprogram.   

Helhedsplanen skal dække Strandmarkens Fritidscenter og det omkringliggende område, så man får en samlet plan, der passer til omgivelserne. På den måde skal helhedsplanen danne grundlag for det videre lokalplansarbejde for området, placering af byggefelter, trafikudvikling og for udbudsprocesser.

En af målsætninger med helhedsplanen er at sikre sammenhæng med grønne stier og kiler i området og de fremtidige stier og grønne kiler, der etableres ved og imellem bygningerne. Det skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med infrastruktur og trafikafvikling for gående, cyklende og bilister.

Helhedsplanen skal også give bud på, om de eksisterende bygninger skal bevares helt, delvist eller nedrives og samtidig vise bygningernes indbyrdes placering. Helhedsplanen fastsætter dog ikke, hvordan bygningerne skal se ud eller indrettes, eller hvad de præcist skal rumme. Senere i processen vil brugerne af Strandmarkens Fritidscenter blive inddraget i arbejdet med indretning, planstørrelser og -løsninger samt facadernes endelige udtryk.

SFC-udvalget er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere bliver inviteret med i det politiske arbejde for at sikre en større borgerinddragelse. Udvalget kan ikke træffe beslutninger, men komme med indstillinger til By- og Planudvalget. Medlemmerne er i første omgang valgt til og med den 28. februar 2023.

 

SFC-udvalgets medlemmer:

 • Charlotte Munch (V) (formand)
 • Kenneth Bak (C)
 • Arne Bech (H)
 • Anders Liltorp (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Jørgen Nygård (Ældrerådet)
 • René Langhorn (Ældrerådet)
 • Helle Solveig Hansen (Hvidovre Handicapråd)
 • Morten Larsen (Boldklubben Friheden)
 • Lise Magna Dagnhild Bonde Hansen (Hvidovre Ungdoms Teater)
 • Susanne Wad Leth (Hvidovre Aftenskoleråd)
 • Thomas Dyhr Martinus (Grundejerforeningen Strandby)
 • Lars Riber Broberg (Grundejerforeningen Strandvang)
 • Marianne Salomonsen (Boligselskab Friheden)