Budgetprocessen sat i gang

August |

Starten er gået til efterårets budgetlægning i Hvidovre Kommune. Det sker med offentliggørelsen af det materiale, der danner udgangspunkt for den politiske del af budgetlægningen, budgetforslaget fra kommunens direktion.

Det budgetforslag, direktionen har offentliggjort og sendt i høring fredag den 5. august, viser, at kommunens skatteindtægter i 2023 ikke ser ud til at stige helt så meget som forventet, bl.a. fordi antallet af borgere ikke er steget så meget som forudset.

Kommunens administration forventer, at det vil ændre sig i de kommende år i takt med nye boligbyggerier og dermed nye borgere. Men til næste år vil de lavere skatteindtægter få betydning for kommunens samlede økonomi.

”Jeg vil gerne understrege, at det budgetforslag fra direktionen, som nu er på bordet, alene er et udgangspunkt for de politiske drøftelser og den forhandlingsproces, der nu skal i gang. Nu afventer vi i første omgang høringssvarene, og så skal vi i gang med det politiske arbejde med at få lavet et godt og bæredygtigt budget. Det er vigtigt for mig, at vi får et budget, hvor udgangspunktet er fællesskabet og det, at vi tager os af hinanden i vores kommune”, siger borgmester Anders Wolf Andresen og tilføjer: ”Jeg ser frem til at mødes med Kommunalbestyrelsen til gode drøftelser på budgetseminar den 26.-27. august”.

Budgetforslaget, der skal danne udgangspunkt for først høring og siden det politiske arbejde med at forhandle og vedtage budget 2023-26, rummer forslag om at udvide af budgetterne på udvalgte områder, som fx de specialiserede områder og sygepleje-området, som begge er udfordrede økonomisk.

Som modvægt peger budgetforslaget på områder, hvor der kan reduceres i budgetterne på de fleste af kommunens fagområder. Kommunens centre har budt ind med forslag til besparelser, der går mindst muligt ud over den borgernære kommunale kerneopgave. Det kan fx være tilbud, der ikke har en større effekt for borgerne, eller hvor der er flere sammenlignelige tilbud.

I forhold til anlægsbudgettet er der fremlagt en oversigt over anlægsprojekter, som dels er en justering af allerede vedtagne projekter og en række nye anlægsbehov. Der er en vis usikkerhed på anlægsområdet som følge af den stigende inflation.

Direktionens budgetforslag blev offentliggjort på kommunens hjemmeside fredag den 5. august og samtidig sendt i høring i MED-organisationen, forældrebestyrelser og bruger-organisationer.

Økonomiudvalget får forslaget præsenteret mandag den 8. august, og Kommunalbestyrelsen samles til et fællesmøde om budgettet den 15. august. Der er 1. behandling af budget 2023-26 i Kommunalbestyrelsen den 6. september, og budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 4. oktober 2022.

Forslag og budgetmateriale ligger på kommunens hjemmeside: Budget