Nye bøger og hyggekroge skal styrke børns læselyst

April |

Nye bogsamlinger og hyggelige læsekroge skal være med til at give børn i fem SFO’er i Hvidovre en større læselyst. Det sker med projektet ”Bliv BOGglad”, som HvidovreBibliotekerne står bag, og som netop har modtaget 111.111 kroner i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med projektet er at støtte og stimulere børns adgang og lyst til at læse ved at gøre litteraturen tilgængelig dér, hvor børnene færdes. Derfor gennemføres projektet i samarbejde med SFO’erne tilknyttet Avedøre Skole, Dansborgskolen, Engstrandskolen, Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen.

Ideen er at lave nye bogsamlinger i alle fem SFO’er, hvor der også skal indrettes fysiske rum, der kan stimulere og styrke læseglæden hos de større børn. Børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med institutionens andre tilbud som gaming, sport og kreative aktiviteter.

- I dag fylder sociale medier og skærme rigtig meget for børn og unge, men det er vigtigt at lære dem, at litteratur og bøger kan være en kilde til store oplevelser. Bøger er også en god måde at lære at fordybe sig, hvilket kan være svært i en ellers hektisk hverdag. Derfor synes jeg, bibliotekets projekt er en fantastisk idé, siger Kenneth Bak, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Som led i projektet vil SFO’ernes pædagoger indrette rum eller hyggelige kroge, hvor bøgerne bliver lettilgængelige for børnene. Børnene bliver også inddraget i arbejdet med at indkøbe materialerne, men biblioteket skal sikre, at bogsamlingen er alderssvarende og af god kvalitet.

Projektet skal også styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og SFO’erne og give grobund for mere varige samarbejdsrelationer. Det skal udvikle og stimulere læsekulturen i den hverdag, børn møder uden for hjemmet og skolen.

- Vi ved, at læsning er en nøgle til læring. Kan man læse, kan man tilegne sig viden og blive klogere på verden, men det er også med til at give os et større ordforråd og udvikler vores forestillingsevne. Derfor er det vigtigt hele tiden at træne læseevnen, og det er alt andet lige nemmere, hvis man også har læselysten, siger borgmester Anders Wolf Andresen, som derfor er glad for støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen til ”Bliv BOGglad”.    

De fem SFO’er i projektet har i dag ikke et systematisk arbejde med bøger og læsning, men har alle mindre samlinger af bøger, der er opstået gennem egne indkøb og donationer.

De nye bogsamlinger suppleres med et inspirationsmateriale til det pædagogiske personale med ideer til, hvordan bøgerne kan aktiveres i børnenes hverdag. Materialet bliver udarbejdet og distribueret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sidste år fik SFO’erne på Gungehus- og Frydenhøjskolen støtte fra Kulturministeriets læselyst-pulje til at indrette læserum for at styrke de ældste børns læselyst.