Hvidovres skoler rykker udenfor: Bevægelse skal give bedre læring

September |

Matematik kan sagtens læres ved mønstre i skovbunden i stedet for på tavlen, og dansk kan udforskes på vejenes beton i stedet for i grupperummet. Og så kan bevægelsen i samspil med nye sanseindtryk give en endnu bedre læring.

Det er nogle af tankerne bag DGI UDEskole, et læringskoncept som i alt 37 lærere og pædagoger fra 11 skoler i Hvidovre Kommune stiftede bekendtskab med i sidste uge. Det skete som et led i en ny partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

- I dag tilbringer børn og unge meget tid i skolerne, så det er afgørende, at vi bringer bevægelse ind i skoledagen. Med UDEskole-konceptet får vi naturligt mere bevægelse ind i elevernes hverdag, og det er med til at give en mere varieret og kvalificeret undervisning, siger Kenneth F. Christensen, formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Konkret klæder UDEskole-uddannelsen underviserne på som tovholdere til at inddrage naturen, kultur-, by- og erhvervsliv fagligt i undervisningen, så de efterfølgende kan give deres viden videre til kollegaerne ude på skolerne.

- Lærerne og pædagogerne får nogle helt konkrete værktøjer, som de kan bruge i hverdagen. De bliver klogere på, hvordan man kan bruge skolegården, græsset, stranden og selv vejene som en del af undervisningen. Det handler om at frigøre sig fra klasserummet og turde at komme uden for de vante rammer. Det kan være andre af skolens mange rum, som eleverne sjældent besøger, eller i skolens nærmiljø – man behøver ikke gå langt væk, men kan sagtens finde læring i det helt tætte miljø, siger Simon Holm Christensen, projekt- og udviklingskonsulent i Hvidovre Kommune.

Det er nu ikke, fordi det er ukendt for skoler og elever at bruge uderummene i forbindelse med undervisningen. Med corona og de medfølgende restriktioner blev mange af skolernes udearealer bragt i spil, så eleverne kunne fordeles på flere områder.

Med UDEskole-uddannelsen bliver det yderligere understreget, at uderummet langt fra behøver at være en nødløsning, men at det rummer et stort potentiale til at gøre undervisningen endnu bedre.

- UDEskole sikrer, at det ikke kun er hovedet, vi har med i skolen, men også hjerte og hånd. Der er en kompleksitet i at tage fagligheden med i uderummet, som giver bredere flader for læring. Børnene får indtryk i en anden kontekst, og derfor lærer de mere, fortæller Britt Blum, udviklingskonsulent hos DGI Storkøbenhavn, og fortsætter:

- Vi forstærker læringen og gør stoffet mere meningsfyldt ved at have undervisningen i uderummet. Ny viden på området understøtter pointen om, at både hukommelse og læring er tæt forbundet med bevægelse og sanseindtryk, så børnene generelt får en mere meningsfyldt oplevelse via bevægelse i nye arenaer.

Nu kunne man tro, at det kun handlede om at flytte klasselokalet udenfor. Men UDEskole handler også netop om at få inde og ude til at spille sammen, så teorien fra klasselokalet kan efterprøves udenfor – eller at eleverne kan tage udeoplevelser med ind i klasserummet. En ekstra fordel er desuden, at det kan blive nemmere at differentiere undervisningen, når den foregår uden for klasselokalet.

 

Fakta om partnerskabsaftalen og UDEskole

Tiltaget med UDEskole er med til at hjælpe skolerne med at opfylde Folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen.
Indsatsen er en del af Hvidovre Kommunes samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn. Aftalen løber fra 2020 til og med 2023. Formålet er overordnet set at få flere børn og unge i bevægelse.
UDEskole-uddannelsen varer 30 timer fordelt på 4 dage og inkluderer et UDEskole-besøg lokalt på skolen.
Læs mere om UDEskole-konceptet her: www.dgi.dk/udeskole