Foreninger kan få hjælp til handicapidræt

September |

Sport og foreningsliv kan give gode oplevelser, styrke selvværdet og ikke mindst give venskaber for livet. Det gælder også for børn, unge og voksne med handicap, og derfor havde Handicaprådet og Hvidovre Kommune den 11. september inviteret Hvidovres foreninger til et inspirationsmøde om handicapidræt.

Formålet med mødet var at inspirere foreninger til at prøve kæfter med specialhold rettet mod borgere med fysiske og/eller psykiske handicap.

- Vi vil gerne informere klubberne om, hvilke muligheder for hjælp og støtte der findes, og på den måde inspirere dem til at åbne for at inkludere flere handicappede i foreningerne. Der er allerede en del klubber i Hvidovre, der har oprettet hold for børn, unge og voksne med særlige behov - det er rigtig dejligt, og de fremstår som supergode ambassadører for handicapidrætten, siger Grethe Conrad Jørgensen, formand for Handicaprådet.

Hvidovre Kommune har i forvejen et samarbejde med specialsport.dk, som er en nonprofit organisation, der hjælper børn og unge med særlige behov og handicap til et aktivt foreningsliv.

- Det er vigtigt for os, at alle borgere får den bedst mulige livskvalitet, og det gælder også på handicapområdet. Derfor vil vi gerne hjælpe foreningerne med at sikre, at også mennesker med handicap kan blive en del af foreningslivets fællesskaber, siger Maria Durhuus, formand for kultur- og fritidsudvalget.

Hvidovres foreningsliv kan derfor frit trække på specialsport.dk’s viden og erfaringer, og det behøver ikke være så svært for foreningerne at komme i gang, lyder det fra Jørgen Marthedal, der er foreningsansvarlig i specialsport.dk.

- Alle idrætsforeninger kan oprette specialhold eller enkeltinklusion til børn, unge og voksne med særlige behov i deres foreninger. Det kræver ingen særlige forudsætninger på forhånd, andet end lysten til at åbne deres fællesskab mod endnu flere, siger han.

Specialsport.dk udbyder blandt andet en række online kurser, som Hvidovres foreninger gratis kan deltage i, og de står også til rådighed med vejledning og rådgivning i forhold til at opstarte et nyt hold. Specialsport.dk har desuden udarbejdet en foreningsguide over tilbud for børn, unge og voksne. Derudover kan foreninger søge om økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Hvis man er interesseret i at vide mere om støttemuligheder eller handicapidræt i Hvidovre, så kan man kontakte kommunen på forening@hvidovre.dk