Aftale om Hvidovres budget for 2022 er i hus

September |

Tirsdag aften blev der indgået en aftale om de kommende års budget for Hvidovre Kommune. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten, som med den nye budgetaftale ønsker at fortsætte det politiske samarbejde om den økonomiske udvikling af Hvidovre Kommune.

- Forligspartnerne har fokus på at fortsætte en stabil og sikker økonomisk styring af Hvidovre Kommunes økonomi og dermed fortsat sikre en udvikling af det solide velfærdsniveau, som Hvidovre som børnenes og familiernes by er kendt for. Samtidig videreføres det nødvendige arbejde med klimasatsning i forhold til at nedbringe CO2 samt klima- og stormflodssikre kommunen, som er påbegyndt de senere år, lyder det fra forligspartnerne.

Med budgettet følger ingen nye besparelser, men en fortsættelse af de allerede besluttede reduktioner i budget 2019-2022.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes os at få et budget i balance uden væsentlige nedskæringer på kernevelfærden. Vi har et godt samarbejde i budgetforligsgruppen, hvor 16 ud af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer er med, og det præger budgettet for 2022, hvor der trods et fortsat stort anlægsprogram bliver plads til mere på anlægssiden men også udvidelser på driften, siger borgmester Helle Adelborg.

Med den nye budgetaftale ønsker forligspartnerne at inddrage borgerne tættere i den demokratiske dialog om kommunens udvikling. I de kommende år skal nye former for borgerinddragelse derfor afprøves, for eksempel borgerpaneler eller særligt nedsatte udvalg.

Med budgetforliget følger også en aftale om at hæve børnehavealderen fra 2 år og 10 mdr. til 2 år og 11 mdr. i 2022 og til 3 år i 2023. Området tilføres desuden 2,75 mio. kr. i 2023 og frem for at sikre en høj kvalitet i dagtilbuddene. På folkeskoleområdet vil partierne undersøge, om klassekvotienten kan sænkes til 24 elever.

På ældreområdet er der afsat 1,3 mio. kr. årligt til en servicebus for at sikre ældre- og handicappede borgeres mulighed for at færdes sikkert rundt i Hvidovre. Der oprettes også en pulje på 1 mio. kr. for at imødese rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet.

Forligspartnerne er også enige om at fortsætte kampen mod støj i Hvidovre. Konkret foreslår partierne, at det skal undersøges, om det er muligt at overdække Holbækmotorvejen og afsætter en ramme på 0,7 mio. kr. til en forundersøgelse om muligheden for at lægge solceller eller bygge boliger ovenpå. Dertil skal der nedsættes et udvalg bestående af borgere, politikere, embedsmænd samt eksterne eksperter, som får til opgave at komme med anbefalinger om støjbekæmpelse til kommunalbestyrelsen.

På anlægssiden bliver der blandt andet afsat 8,3 mio. kr. til nye skoletoiletter til næste år, og i 2023 afsættes en ramme på 8 mio. kr. til yderlig etablering af kunstgræsbane. Der afsættes også 14,8 mio. kr. til en udvidelse af Ældrecentret på Hvidovregade samt 2,9 mio. kr. til en forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti langs Kettehøj.

Med den nye budgetaftale overholder Hvidovre Kommune servicerammen, som samlet udgør 2.930,1 mio. kr., og anlægsrammen udgør 153 mio. kr. Hvidovre Kommune overholder dermed sin del af økonomiaftalen indgået mellem KL og Regeringen.

Hvidovre Kommunes budget for 2022 og overslagsårene skal endeligt behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Borgmester Helle Adelborg (A) 25443001

Viceborgmester Mikkel Dencker (O) 40766133

Anders Wolf Andresen (F) 51925728

Arne Bech (H) 40825908