Nyt tiltag: Børn skal bevæge sig til et bedre liv

September |

Endnu flere børn skal finde eller genopdage glæden ved at bevæge sig og være en del af et fællesskab.
Det er et af hovedformålene med et nyt samarbejde, som Hvidovre Kommune har indgået med DGI Storkøbenhavn. Med projektet Jump4Fun vil lokale idrætsforeninger oprette særlige hold for børn i alderen 6-16 år, som er overvægtige, motorisk udfordrede eller sårbare.
Ideen er, at det kan forbedre deres sundhed og selvværd gennem træning og leg, men også at forebygge ensomhed ved at indlemme børnene i foreningsfællesskaber.
- Vi ved, at vi på Vestegnen har udfordringer med overvægt blandt børn og unge, så for os handler det om at få grundlagt nogle gode vaner hos børnene. De skal møde voksne, der tror på dem, og som kan hjælpe dem ind i nogle nye fællesskaber, og det kan dette projekt hjælpe med, siger Maria Durhuus, formand for fritids- og kulturudvalget i Hvidovre Kommune.
Udover hold-tilbuddene til børnene kan forældrene som del af projektet også få hjælp og vejledning til sundere kost og gode vaner.


De to lokale foreninger Hvidovre Basket og HvG37 gymnastik er gået med i samarbejdet og vil oprette hold til den nye målgruppe.
- Vi er en forening med plads til alle, så det var helt naturligt for os at gå med i projektet. Alle børn kan få gavn af at blive en del af foreningslivet, siger Henrik Rasmussen, næstformand i Hvidovre Basket.
Fordi formålet er at styrke barnet og de unge i troen på sig selv, har man blandt andet sløjfet konkurrence-elementet på de nye hold, ligesom børnene ikke bliver inddelt i niveauer. Som deltager på Jump4Fun-hold er man nemlig med på det niveau, man har, og man behøver ikke at kunne noget i forvejen.


Hos DGI Storkøbenhavn er der stor glæde over, at Hvidovre Kommune er gået med i projektet.
- Hvidovre har generelt et stort fokus på foreningslivet og det at få flere til at bevæge sig, så det er stærkt, at man nu også har sådan et tilbud. Kommunen har blik for, at foreningerne kan være en del af løsningen, siger Jacob Juul Petersen, direktør i DGI Storkøbenhavn.
Og erfaringen viser, at den type tiltag virker, fortæller han.
- Det er ikke altid, at deltagernes BMI falder, men vi kan se, at deres selvværd vokser, og langt de fleste bliver en del af et fællesskab. Det gør, at de klarer sig bedre på andre området af livet også, siger Jacob Juul Petersen.
Samarbejdet mellem kommunen og DGI løber i tre år, og der bliver i første omgang oprettet to hold med omkring 20-25 børn per hold.
Hvidovre skyder 176.000 kroner i projektet, som også er støttet af Novo Nordisk Fonden med 70.000 kroner.