Unge blev klogere på uddannelse

Oktober |

Det kan være en jungle at finde ud af de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der venter, når man som ung er færdig med folkeskolen. Men den jungle vil uddannelsesvejlederne i Den kommunale Ungeindsats gerne hjælpe de unge og deres forældre med at finde ud af. Derfor havde de torsdag den 7. oktober inviteret alle kommunens 9. klasser til en stor uddannelsesaften på TEC.

Her deltog omkring 400 unge og forældre. Arrangementet var tænkt som en form for ”uddannelsesrejse”, hvor deltagerne i hold rejste gennem uddannelserne og derved blev introduceret til både EUD-området og de gymnasiale uddannelser. Ved hvert område blev der holdt et introducerende oplæg, og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til uddannelserne.

Efterfølgende var der mulighed for at besøge de enkelte stande og høre mere om uddannelserne, ligesom man kunne lægge vejen forbi uddannelsesvejledernes stand.

- I Hvidovre har vi rigtig mange gode uddannelsestilbud til vores unge, men det kan måske være lidt svært at finde rundt i de mange forskellige tilbud. Derfor er det en rigtig god ide med et fælles arrangement, hvor de unge og deres forældre kan blive præsenteret for de forskellige muligheder, siger Kenneth F. Christensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, som selv deltog i arrangementet. 

Det er første gang, at Uddannelsesvejledningen i Hvidovre Kommune har valgt at holde en uddannelsesaften for forældre og elever i 9. klasse.

- Vi ved fra forskningen, at forældre har stor betydning for elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvorfor vi med dette arrangement først og fremmest sigter på at klæde forældrene på med viden om det brede ungdomsuddannelsesfelt, så de kan bistå deres børn i at træffe et reflekteret og kvalificeret uddannelsesvalg, siger Karina Andersen, faglig konsulent for Uddannelsesvejledningen.

Hvidovre Kommune holder også erhvervsmessen ’Mød en virksomhed’ den 27. oktober, hvor unge og deres forældre kan møde forskellige lokale virksomheder og blive klogere på fremtidens jobmuligheder.

På sidste uges messe deltog Hvidovres 10. klasse center, Hvidovre Gymnasium (STX og HF), Sukkertoppen (HTX), Niels Brock (HHX), Sosu H (EUD og EUX), TEC Hvidovre (EUD, EUX), Hotel- og Restaurant skolen (EUD og eux) samt Campus Ishøj (EUD og EUX).

Har du brug for hjælp til at finde vej i uddannelsesjunglen, kan du læse mere om Uddannelsesvejledningen på www.hvidovre.dk.