Politiske udvalg ændres: Den grønne profil styrkes

Oktober |

Når den nye kommunalbestyrelse tiltræder ved årsskiftet, vil der komme en række ændringer i de politiske udvalg i Hvidovre. En enig kommunalbestyrelse vedtog nemlig på sit sidste møde en række ændringer i den såkaldte Styrelsesvedtægt, der sætter rammerne for, hvordan kommunen styres.

Det betyder, at to af de politiske fagudvalg skifter navn og delvist fokus. Det drejer sig om Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Planudvalget. Sidstnævnte udvalg blev dannet i 2017, fordi det daværende Teknik- og Miljøudvalg behandlede mange sager i forhold til de andre fagudvalg, og det nye udvalg skulle derfor overtage nogle af opgaverne. Siden har det vist sig nødvendigt at justere opgavefordelingen mellem de to udvalg, og det sker med den nye ændring.

Samtidig er der kommet en stigende bevågenhed på den grønne omstilling, så Teknik- og Miljøudvalget bliver erstattet af et Klima-, Miljø- og Teknikudvalg. Udvalget skal blandt andet beskæftige sig med klima og grøn omstilling samt en række tekniske områder, fx affald og trafik.

Derudover ændres Bygge- og Planudvalget til By- og Planudvalget, og antallet af medlemmer øges fra fem til syv. Herved opnås bredere politisk repræsentation i udvalget, som blandt andet behandler mange lokalplaner i disse år. Udvalgets opgave bliver at udarbejde og indstille politiske oplæg til Kommunalbestyrelsen, og det skal ske via inddragende processer med borgere og relevante interessenter.

Kommunalbestyrelsen har også besluttet at hæve vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget, som er et særligt udvalg, der behandler børnesager og kan træffe afgørelser om tvangsanbringelse af børn og unge. Udvalget har de senere år oplevet en stor stigning i antallet af sager, ligesom kompleksiteten i sagerne er øget.

Ændringen af Styrelsesvedtægten træder i kraft den 1. januar 2022.