Kommunalbestyrelsen satser bredt i kampen for klimaet

November |

I 2030 skal CO2-udledningen i Hvidovre Kommune været mindsket med 70%, og i 2050 skal Hvidovre være et helt CO2-neutralt område. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, og derfor er arbejdet med en klimaplan for Hvidovre i gang. I sensommeren var borgere og virksomheder inviteret til at komme med idéer, og nu har kommunalbestyrelsen prioriteret hvilke indsatser, der skal indgå i det videre arbejde med i klimaplanen.

Hvidovres politikere har valgt tiltag inden for både transport, by og bygninger, el-forbrug, cirkulær økonomi, genbrug, mad og madspild. Det er fx fremme af el-biler, lavere hastighed på større veje og motorveje, grønnere kollektiv trafik og udbygning af fjernvarmen. Dertil kommer etablering af en reparationscafé, mere genbrug, energibesparende tiltag, brug af vedvarende energi, klimavenlig mad og indsamling af fødevarer ”over dato”.
- Vores beregninger viser, at transport og energiforbruget i Hvidovre fylder rigtig meget i CO2-regnskabet, men der skal en bred vifte af tiltag til, for at vi kan nå vores klima-mål, siger borgmester Helle Adelborg.
Kommunalbestyrelsen har også vedtaget, at kommunen skal arbejde på at indgå partnerskaber med virksomhederne i Hvidovre, og at borgerne skal inddrages i klima-arbejdet.
- Det er en nødvendighed, at vi alle hjælpes ad – både politikere, virksomheder og borgere, understreger borgmesteren. – Kommunen kan slet ikke trække det her læs alene, og faktisk er det kun en meget lille del af Hvidovres CO2-udledning, der kommer fra kommunen selv.
Hvidovre Kommune deltager i klimapartnerskabet DK2020, hvor en række danske kommuner sammen har forpligtet sig til at gennemføre Paris-aftalens målsætninger i det geografiske område, de dækker. Det betyder, at Hvidovre Kommune yder et aktivt og konkret bidrag til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, sådan som de 196 lande i FN’s klimakonvention aftalte det i Paris i 2015.
En skitse til Klimaplan 2050 for Hvidovre Kommune forventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen i foråret 2022. Når klimaplanen er færdig, vil den blive sendt i offentlig høring. Dette vil formentlig ske i sommeren 2022.