Havnen skal graves dybere og molerne sættes i stand

November |

En enig Kommunalbestyrelse besluttede at bruge i alt cirka 6 mio. kr. ekstra på renoveringen af Hvidovre Havn. Et arbejde, der forventes igangsat ved årsskiftet.
De ekstra millioner skal primært bruges på at grave havnebassinet under bådene dybere. Og så skal det slam, der fjernes fra bunden af havnebassinet bortskaffes. Der har forud for beslutningen været forskellige bud på en løsning, og den Kommunalbestyrelsen har valgt er den mest omfattende. Løsningen indebærer, at hele havnebassinet graves ud til 1,8 meters dybde og dermed sikrer, at der vil gå mange år, før det igen vil være nødvendigt med en uddybning af havnen.

”Jeg er godt tilfreds med, at det var den store løsning, der var politisk enighed om. Både fordi den tilgodeser bådejerne, men også fordi den sender et tydeligt signal fra en enig Kommunalbestyrelse om, at vi gerne vil fremtidssikre havnen”, siger borgmester Helle Adelborg.

Den valgte løsning med fuld uddybning af havnen betyder, at der skal fjernes havbund under alle bådepladser. Kommunens administration er i øjeblikket i gang med at vurdere, hvordan den nye løsning bedst udføres. Det kan betyde, at havnen må lukkes i nogle perioder. Arbejdet forventes at tage nogle måneder.

I forbindelse med forarbejdet til genopretning af havnemolen har det vist sig, at den yderste del med pontonerne på begge havnemoler er i dårlig stand. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at bruge yderligere 1,4 mio. kr. på at istandsætte de to pontoner yderst på havnemolerne i forbindelse med renoveringsarbejdet. Dette renoveringsarbejde begynder i 2022 på nordmolen hvor den populære badestige er opsat og forventeligt i 2023 på sydmolen.

Uddybningen af havnen og renovering af molerne er budgetteret til 5,9 mio. kr.

Herudover har budgetforligspartierne afsat godt 40 mio. kr. over fire år til at forskønne og udvide Hvidovre Havn. Der er bl.a. planer om et Blå Quark, en café, et nyt hus til roklub og andre foreninger, bedre adgangsforhold og et nyt masteskur.