Første skridt mod projekteringslov for Holmene

Juni |

Hvidovres Kommunes planer om etablering af Holmene placeret på ni grønne øer i Køge Bugt med plads til i alt 12.000 nye arbejdspladser og op til 40.000 afledte arbejdspladser centralt placeret i Hovedstadsområdet, får nu støtte fra regeringen. Den igangsætter nu en række undersøgelser af projektet, og i løbet af det næste år forventes der at blive truffet beslutning om en projekteringslov for ’Holmene – fremtidens grønne erhvervsområde’.

”Det kan blive et af de rigtigt store ryk fremad ikke bare for Hvidovre, men for Hovedstadsområdet og hele Danmark. Nogle af de store ryk har været S-tog, Øresundsbro og metro. Det næste store ryk kan blive Holmene, som skal fastholde produktionsarbejdspladser og andre arbejdspladser i Hovedstadsområdet. I regeringen støtter vi projektets vision”, udtaler indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek.

Torsdag den 24. juni var indenrigs- og boligministeren sammen med skatteminister Morten Bødskov, administrerende direktør Lars Sandahl fra Dansk Industri og forbundsformand Claus Jensen fra Dansk Metal inviteret af Hvidovres borgmester Helle Adelborg til at besøge Avedøre Holme for at se og høre mere om Holmene. Mødet blev holdt med udsigt til den del af Køge Bugt, hvor Holmene skal ligge. ”Det er vigtigt, at vores byområder er områder, hvor man både kan bo og arbejde – og produktions-virksomheder tiltrækker investeringer. Holmene er et af de projekter, som skal bære udviklingen i Hovedstadsområdet frem”, siger Morten Bødskov.

Holmene har en central placering i regeringens udspil ”Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Her står bl.a. følgende: ”Regeringen vil aktivt understøtte en etapeopdelt realisering af projekt Holmene for at åbne nye muligheder for lokalisering af produktionsvirksomheder og give plads til boligudvikling i andre dele af hovedstaden. Regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune med henblik på at træffe beslutning om en projekteringslov for Projekt Holmene i første halvår 2022”.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg kvitterer for opbakningen til Holmene: ”Tak til regeringen, der nu tager initiativ til næste skridt i realiseringen af vores vision om et bæredygtigt og innovativt erhvervsområde tæt på Danmarks hovedstad. Vi tror på, at fremtidens arbejdspladser er grønne og ligger på Holmene her i Hvidovre. Som borgmester i Hvidovre er jeg glad for, at vi har regeringen med. Vi glæder os til at samarbejde med regeringen, Dansk Industri, Dansk Metal og alle de andre aktører, investorer og samarbejdspartnere, der skal være med til at få øerne og det kommende erhvervsområde her ud for Hvidovre og Avedøre Holme til at vokse frem”.

Under besøget drøftede de to ministre, de indbudte gæster og borgmester Helle Adelborg også trafikudfordringerne i forbindelse med Holmene, og både Kaare Dybvad Bek og Morten Bødskov pegede på regeringens udspil om infrastruktur, som bl.a. indeholder initiativer om en udvidelse af Amager Motorvejen og en BRT-løsning som en del af løsningen.


Holmene i tal:

  • Et 3,2 mio. kvadratmeter grønt erhvervsområde
  • Vækst i BNP - op til 60 mia. kr.
  • Plads ca. 380 nye virksomheder
  • 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur
  • 18 km ny kystlinje
  • Op til 12.000 nye arbejdspladser


For kommentarer kontakt:

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad, via pressechef Poul Aarøe Pedersen, 29329847
Skatteminister, Morten Bødskov, via pressechef Sten Kristensen, 72374120
Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg, via pressechef Hanne Rasmussen, 51587814